מלגות מעוף

מטרות: מלגות "מעוף" מיועדות למדענים צעירים מצטיינים, בני החברה הערבית, אזרחי מדינת ישראל. מטרתן לאפשר לזוכים להיקלט במערכת המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע”י ות”ת בישראל, אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות. המוסדות מתחייבים לקלוט המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה.

תקופת המלגה: המלגות הן תלת-שנתיות, לשלוש שנים אקדמיות.

גובה המלגה: כ- 300,000 ₪ בשנה, כגובה עלות השכר הממוצעת בדרגה בה נקלט המלגאי (מרצה / מרצה בכיר / פרופ’ חבר). בנוסף מוענק למלגאים הנקלטים באוניברסיטאות בשנה הראשונה מענק מחקר חד פעמי בגובה של 170 אלף ש”ח לתחומים הניסויים ובגובה של 50,000 ש”ח לתחומים העיוניים.

למלגאים הנקלטים במכללות מענק קליטה חד פעמי בגובה 100,000 ש”ח לתחומים הניסויים ו-30,000 ש”ח לתחומים העיוניים.

מס’ המלגות: מידי שנה מוענקות 6 מלגות מעוף כאשר 4 מהן מתוקצבות ע”י הות”ת ו-2 מלגות מתוקצבות ע”י קרן יד הנדיב.

מלגות מעוף- תקנון תשפא


חברי הוועדה

פרופ' אהרן צ'חנובר – יו"ר
פרופ' ג'האד אסנע
פרופ' מונא מארון
פרופ‘ פאדיה נאסר אבו אלהיג‘א
פרופ‘ שרה סטרומזה
פרופ' אורי סיון