03/04/2012

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אישרה את הצעת שר החינוך ויו"ר המל"ג גדעון סער להקמת שבע ועדות משנה

מליאת המועצה להשכלה גבוהה קיבלה בישיבתה היום (ג', 3.4.12) את הצעת שר החינוך ויו"ר המל"ג גדעון סער להקים שבע ועדות משנה.

 

לראשונה הוקמו שתי ועדות חדשות: הועדה לפיתוח ומדיניות אקדמית והועדה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי.

 

השר סער הוסיף כי הועדות החדשות שהוקמו יעסקו בסוגיות עקרוניות הנוגעות למערכת ההשכלה הגבוהה, התפתחותה ופריסתה, כגון התכנון הכלל ארצי של מערכת ההשכלה הגבוהה, קביעת חזון הפיתוח האקדמי לעתיד ועיצוב תוכנית על למימושה. כמו כן פיתוח מדיניות ההסמכה וההכרה של תוכניות ומוסדות חדשים, קביעת נהלי עבודה לוועדות ההסמכה התחומיות וריכוז החלטות עקרוניות.

 

השר סער ציין כי הוא משוכנע שחברי המל"ג החדשים אשר מונו לאחרונה יביאו לתנופה וייעול עבודת ועדות המשנה, אשר יורכבו באופן המשקף את מגוון תחומי הדעת המרכיבים את מליאת המועצה להשכלה גבוהה.

 

יצוין מטרות ועדות המשנה הן לסייע בתהליך בדיקת הבקשות של המוסדות להשכלה גבוהה לפתיחת תוכניות לימודים חדשות, הקמת מוסדות חדשים ובקשות למתן הסמכות לתוכניות חדשות. החלטות ועדות המשנה הן בגדר המלצות למליאת המל"ג.

 

 

חמשת ועדות המשנה הן:

 

1. ועדת משנה לפיתוח ומדיניות אקדמית, יו"ר – ד"ר שמשון שושני סגן יו"ר מל"ג.

2. ועדת משנה עליונה להסמכה, הכרה ורישוי, יו"ר – פרופ' יונינה אלדר.

3. שלוש ועדות משנה תחומיות להסמכה, הכרה ורישוי (לפי תחומים).

4. ועדת משנה להערכת איכות ובקרתה, יו"ר – פרופ' צילה סינוואני שטרן.

5. ועדת משנה לפיקוח ואכיפה, יו"ר – ד"ר שמשון שושני סגן יו"ר מל"ג.

 

כחלק מייעול עבודת המל"ג מול המוסדות הוקמו שלוש ועדות משנה התחומיות אשר יעסקו בבחינת תוכניות לימודים חדשות שיוגשו לאישור, הסמכה הכרה ורישוי.

הועדות הורכבו על בסיס תחומי ולא מוסדי (כפי שהיה עד כה), דבר שיאפשר מתן שירות יעיל למוסדות בטיפול בבקשות שיוגשו.