14/03/2012

מינוי מליאת המועצה להשכלה גבוהה ה- 12

טקס מינוי מליאת המועצה להשכלה גבוהה ה-12 התקיים היום יום רביעי 14.3.2012 במשכן נשיאי ישראל במעמד כבוד הנשיא שמעון פרס ושר החינוך ויו"ר המל"ג גדעון סער.

 

במהלך הטקס הודו הדוברים למל"ג היוצאת וברכו את המל"ג הנכנסת.

 

טקס מינוי המל"ג 2012 – תקציר האירוע

טקס מינוי המל"ג 2012 – קטע מוזיקלי ראשון

טקס מינוי המל"ג 2012 – נאום מנואל טרכטנברג

טקס מינוי המל"ג 2012 – נאום שמעון פרס

טקס מינוי המל"ג 2012 – הענקת המינויים

טקס מינוי המל"ג 2012 – נאום גדעון סער

טקס מינוי המל"ג 2012 – קטע מוזיקלי שני

תמונות מהטקס