06/05/2020

חזרה חלקית לשגרה של מערכת ההשכלה הגבוהה

צוות מל"ג גיבש מתווה של חזרת סטודנטים לקמפוס:  שיעורי תגבור, בחינות, סדנאות והתנסויות מעשיות במגבלות שקבע משרד הבריאות הסטודנטים יקבלו הודעות פרטניות מהמוסדות.

בנוסף לשיבת הסגל המנהלי לעבודה במוסדות להשכלה גבוהה במסגרת אימוץ ה"תו הסגול", גיבש הצוות המקצועי של המועצה להשכלה גבוהה את מתווה החזרה המתונה של סטודנטים לקמפוסים.
המתווה סוכם עם משרדי הממשלה הרלוונטיים והמוסדות האקדמיים,  על מנת לאפשר את סיום סמסטר ב' בהצלחה.

הנחיות לביצוע פעילויות במוסדות להשכלה גבוהה מכוח צו בריאות העם (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) לנוכח מגיפת תחלואה בנגיף covid-19 (קורונה)

לצד המשך הלימודים המקוונים כולל המתווה פעילויות אקדמיות בקבוצות של עד 15 סטודנטים ובכלל זה:

  • קיום מעבדות
  • קיום סדנאות והתנסויות מעשיות.
  • פתיחת ספריות
  • קיום שיעורים בקבוצות קטנות לצורך תגבור והשלמת פערים במקרים חריגים וחיוניים.   

 בנוסף להסדרים אלו נקבעו  הנחיות לקיום בחינות.  הנחיות אלה יאפשרו למוסדות האקדמיים לקיים מבחנים בקמפוס במידת הצורך בכפוף להנחיות שקבע משרד הבריאות.  היערכות לביצוע בחינות - קורונה

 

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר הועדה לתכנון ולתקצוב: "המוסדות להשכלה גבוהה התארגנו בזמן שיא בכדי לקיים את כל ההוראה של סמסטר ב באמצעות למידה מקוונת.  יחד עם זאת,  נדרשת גישה מוגבלת של סטודנטים לקמפוסים כדי לעמוד בכל המטלות  האקדמיות לסיום הסמסטר ובכלל זה קיום מבחנים.   אני מודה לצוות המקצועי במשרדי הבריאות והאוצר שנענו לבקשות הגורמים המקצועיים במל"ג/ ות"ת והמוסדות האקדמיים והבינו את הצרכים הנדרשים לתפקודה המלא של מערכת ההשכלה הגבוהה".

 

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 16) , התש"ף-2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התש"ף 2020