14/10/2020

חיזוק מקצועות ההייטק וההנדסה

מהפכת לימודי ההייטק וההנדסה

צפויה הכפלה של מספר הסטודנטים בהיי-טק

לראשונה: תואר ראשון בלימודי הייטק

תוך 8 שנים הוכפל מספר הסטודנטיות למדעי המחשב

בפילוח לתחומי לימוד: לימודי ההיי-טק הם התחום המבוקש ביותר בקרב המוסדות האקדמיים

מדעי הנתונים – התואר המבוקש ביותר בקרב המוסדות האקדמיים

חיזוק מסלולי הלימוד במקצועות ההיי-טק

התואר החדש מדעי הנתונים, מבוקש מאוד במוסדות האקדמיים

עשרות בתר-דוקטורנטים מארה”ב וקנדה המצטיינים בתחום ה- STEM ייקלטו בישראל


 הישג מרשים לתכנית הלאומית לחיזוק מקצועות ההנדסה וההייטק: מנתוני תש"ף עולה כי זו השנה השלישית ברציפות בה לימודי הנדסה הם מסלול הלימודים הנלמד ביותר בישראל בתואר ראשון (35,700 סטודנטים המהווים 18.4% מכלל הסטודנטים לתואר ראשון).

לימודי הנדסה עקפו את מדעי החברה שלאורך שנים נחשבו לתחום הלימודים הגדול ביותר בישראל. חיזוק מקצועות ההייטק בא לידי ביטוי גם בהכפלה של מספר הסטודנטים הלומדים תכניות במתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב (18,243 סטודנטים בתש"ף לעומת 9,122 סטודנטים בתש"ע). רק בשנה האחרונה עלה מספר הסטודנטים בתחום זה בכ-1,460.

משקלול הנתונים עולה כי אחד מכל ארבעה סטודנטים (27%) בישראל לומד את מקצועות ההנדסה ומדעי המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה (כ - 53,950 סטודנטים מתוך 194,273 סטודנטים לתואר ראשון).

מהנתונים עולה עוד שלאורך העשור חלו ירידות של כ-20% עד 25% במסלולי משפטים ומנהל עסקים שנחשבו בתחילת העשור ללימודים מאוד מבוקשים. מספר הסטודנטים ללימודי משפטים ירד מ-15,790 בשנת תש"ע ל-12,410 בשנת תש"ף ומנהל עסקים ירדו משיא של 23,232 סטודנטים בשנת תשע"ג ל-18,711 סטודנטים בלבד בשנת תשע"ט, אך עלה בתש"ף ל-20,164.

עליה משמעותית של כ-64% חלה גם בנתוני הסטודנטים לתואר ראשון שלמדו תכניות בתחום העזר רפואיים מ-8,185 בתש"ע ל-13,418 בתש"ף – עליה זו נבעה בעיקר מהגידול בסטודנטים שלמדו סיעוד מ-3,070 ל-7,180 באותה תקופה.

מגמת הירידה במדעי הרוח נמשכת גם בתש"ף: מל"ג וות"ת מייחסות חשיבות רבה לקידום מדעי הרוח באופן מערכתי, רב מימדי וארוך טווח במסגרת התכנית הרב שנתית. ועדת ההיגוי למדעי הרוח של ות"ת-מל"ג תחדש בקרוב את עבודתה כדי לגבש המלצות להמשך קידום הנושא.

השקעות גדולות בתחום ההיי טק – ות"ת עמדה ביעד הגידול במספר הסטודנטים: בהמשך להחלטת הממשלה 2292 מיום 15.1.2017 בנושא "תכנית לאומית להגדלת כוח אדם לתעשיית ההיי טק" ות"ת ומל"ג משקיעות משאבים רבים במטרה לחזק את תחומי ההייטק, בין היתר, על ידי הגדלת מספר הסטודנטים בתחומים הבאים: מדעי המחשב, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים והנדסת מערכות מידע. בשלב הראשון הקצתה ות"ת כ-700 מיליון ₪ לצורך מימוש יעד זה באוניברסיטאות, והיום ניתן לומר שהתכנית נחלה הצלחה גדולה וות"ת עברה את היעד שהציבה הממשלה – גידול של 40% במספר הסטודנטים לתואר ראשון בתחומי ההייטק – בעשרות אחוזים וע"פ התחזית הגידול יעמוד על 69% בתשפ"א.

בשלב השני הקצתה ות"ת עוד כ-150 מיליון ₪ לצורך עיבוי כוח אדם איכותי בתארים מתקדמים בתחומי ההייטק שישמש עתודה לסגל העתידי, התאמת מספר חברי הסגל הבכיר והזוטר ועוזרי ההוראה, כפועל יוצא לגידול במספר הסטודנטים, ויצירת תשתית לגידול נוסף במספר הסטודנטים לתואר ראשון בעתיד.

כצעד משלים להגדלת מספר הסטודנטים בתחומי ההיי-טק נתנה ות"ת תוספת מכסות למכללות האקדמיות המלמדות תחומים אלו. תוספת המכסות המשמעותית הביאה לעמידה ביעדי הגידולים המבוקשים למקצועות ההיי-טק כבר במהלך התכנית הרב שנתית הקודמת והן המשיכו גם לתכנית הרב שנתית הנוכחית כאשר בשנתיים האחרונות (תקציב תש"פ ותקציב תשפ"א) ניתנה תוספת מכסות בשווי 6 מ' ₪ בכל שנה לצורך המשך התמיכה בגידול הסטודנטים בתחום.

השינויים הטכנולוגיים מחייבים את העולם האקדמי לעשות את ההתאמות הנדרשות, ובמקום החלוקה המסורתית לפקולטות השונות, האקדמיה פועלת לשבירת מחיצות וליצירת מסלולי לימוד אינטרדיסציפלינריים אשר יקנו כלים מגוונים לבוגריה. כך למשל סטודנטים להייטק, מדעים מדויקים, כלכלה ומנהל עסקים יוכלו לשלב בלימודי התואר גם פילוסופיה, ספרות ואמנות, היסטוריה, לימודי תרבות ועוד.