12/10/2023

טיפול במקרי הסתה לטרור של סטודנטים ועובדים במוסדות האקדמיים

מצ"ב מכתבו של שר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה, יואב קיש, בנושא טיפול במקרי הסתה לטרור של סטודנטים ועובדים במוסדות האקדמיים שנשלח לנשיאי וראשי המוסדות האקדמיים בישראל.

שנדע ימים שקטים יותר!