31/03/2014

טכס הענקת תעודות הצטיינות למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה – 23.3.14

ביום 23.3.14 קיימה המועצה להשכלה גבוהה טכס להענקת תעודות הצטיינות למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה. הטכס התקיים באודיטוריום של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והשתתפו בו: הנהלת ות"ת מל"ג, ראשי המוסדות להשכלה גבוהה, הזוכים ובני משפחותיהם, עובדי ות"ת מל"ג.

 

הזמנה

תמונות מהכנס

 

לשנת תשע"ג זכו:

12 סטודנטים כדלהלן:

גב' לימור אלון מאוניברסיטת ת"א

מר מוחמד ארער ומר בן שמיר מהמכללה האקדמית ת"א יפו

גב' ליתי גולן מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל

גב' עופרי דדון מאוניברסיטת חיפה

גב' רוית צדיק ומר יהודה הילמן מהמכון הטכנולוגי חולון

מר יונתן לזר מהמכללה האקדמית אחווה

גב' ורד לוי מהמכללה האקדמית ספיר

גב' מיכל פרנקל מהאוניברסיטה העברית

גב' נואל שביט מהמכללה האקדמית גליל מערבי

גב' אינאס שמאלי מאוניברסיטת חיפה

 

 2 אנשי סגל מצטיינים:

מר איתן שוקר מהאקמיה לאמנות ועיצוב בצלאל

גב' שרון חי מהמכללה האקדמית תל חי

 

מוסד אחד:

המרכז האקדמי רופין.

 

גובה המלגה:

10,000 לכל סטודנט מצטיין

25,000 לכל איש סטל מצטיין

50,000 למוסד מצטיין

 

תהליך בחירת הזוכים :

דיקני הסטודנטים בכל המוסדות להשכלה הגבוהה  ממגישים את המועמדים שלהם לועדת ההיגוי של ות"ת בנושא מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה הועדה מתכנסת ובוחרת מבין המועמדים את הזוכים.

 

הרכב וועדת ההיגוי:

פרופ' פייסל עזאיזה – יו"ר הוועדה

ד”ר דפנה עגנון גולן

ד”ר איילת שביט

פרופ’ בני שור

מר אור הרפז- (נציג התאחדות הסטודנטים)

מר אורנן פודם – מרכז ועדת ההיגוי