06/06/2012

טקס הענקת המלגות ע"ש פרופ' נחמיה לבציון

טקס הענקת המלגות ע"ש פרופ' נחמיה לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה, מחזור ח' לשנים תשע"ב-תשע"ד, 
התקיים ב- 29.5.12 בבית מאירסדרוף , הר-הצופים ירושלים.
בטקס הוענקו 10 מלגות. 

 

לתמונות מהטקס לחץ כאן

 

חברי ועדת הפרס:

פרופ' משה משה, המחלקה לפיסיקה, הטכניון – יו"ר

פרופ' ברכה רגר, המחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' גרשון בן שחר, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' רוני אלנבלום, המחלקה לגיאוגרפיה והיסטוריה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ בנימין שרדני, המחלקה לאימונולוגיה וחקר הסרטן, אוניברסיטת בר-אילן

  

בטקס הוענקו 10 מלגות כדלהלן:

1. שמות הזוכים:

אראל רן – חקלאות, האוניברסיטה העברית

גורדון לירן – פילוסופיה, האוניברסיטה העברית

דרורי עדי – רוקחות, האוניברסיטה העברית

גולן ליאור –  הנדסה ביו-רפואית, הטכניון

קיסלוק גיא – הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הטכניון

שלזינגר נטע – המחלקה לביולוגיה מולקולארית ואקולוגית של צמחים, אוניברסיטת תל-אביב

נעאמנה מהדי – משפטים, אוניברסיטת חיפה

יאיר ריבסון – הנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שושן שגית – מדעי החיים, מכון ויצמן למדע

לברט אופיר איתי – מדעי הכימיה, מכון ויצמן למדע

 

 

2. קבלת המלגה מותנית בעמידת האוניברסיטה והמלגאים בכל תנאי התקנון.

האוניברסיטה מתחייבת:

א. לא להעסיק את המלגאי/ת על חשבון המלגה.

ב. להעמיד לרשות המלגאי/ת את הספרות המקצועית ואת כלי המחקר הדרושים בדרך שתאפשר ניצול אופטימאלי של שנות המחקר.

ג. להעמיד לרשות המלגאי/ת סך של 4,800 ש"ח (במחירי תקציב תשע"ב) לשנה למשך שלוש שנים לכיסוי הוצאות מחקר (כגון: צילומים, נסיעות, תוכנה, ציוד ומחשוב, פרסום והוצאה לאור).

ד. להביא לידיעת המלגאי/ת את תקנון התכנית ואת חובותיו וזכויותיו דלעיל.

 

האוניברסיטה מתבקשת להדגיש בפני המלגאים את תנאי הגבלת שעות עבודתם ל-4 שעות הוראה בלבד.

 

המלגאי/ם מתחייב/ים:

א. לסיים את עבודת המחקר תוך שלוש שנות המלגה או לכל היותר 4 שנים ממועד זכייתו/ה במלגה.

ב. לא לעבוד לשם הכנסה, למעט עזרה בהוראה באוניברסיטה, ואף זאת באישור בכתב ממנחה עבודת הדוקטורט ובהיקף שלא יעלה על 4 שעות הוראה שבועיות.

ג. לבקש את אישור האוניברסיטה לכל הפסקה בעבודת המחקר לתקופה של ששה חודשים או יותר. האוניברסיטה לא תאשר הפסקת עבודה ליותר משנה אחת.

 

3. גובה המלגה יעמוד על 57,000 ש"ח לשנה במשך 3 שנים (במחירי תקציב תשע"ב), מזה 52,200 ש"ח לשנה הקצבת ות"ת ו-4,800 לשנה שישולמו ע"י האוניברסיטה לכל מלגאי/ת עבור הוצאות מחקר (כגון: צילומים, נסיעות, תוכנה, פרסום, הוצאה לאור).

 

4. האוניברסיטה מתבקשת להעביר לות"ת עד 01.09.12 את הדיווחים הבאים:

 

דיווחים אקדמיים

א. דו"ח המלגאי/ת המסכם את פעילותו/ה והתקדמותו/ה בשנת המלגה והמלצת המנחה על הישגי המלגאי/ת והתקדמותו/ה. הדיווח יעשה באמצעות הפורמט הקיים.

ב. המלצת הרקטור על המשך המלגה לשנה נוספת.

 

דיווחים כספיים

א. דו"ח הכולל פירוט לגבי כל שינוי במעמד המלגאי/ם (כולל הפסקת לימודים, יציאה לחל"ת, יציאה מהארץ לתקופה ממושכת וכדומה).

ב. דו"ח ביצוע כספי על העברת התשלומים למלגאי/ם. הדו"ח יכלול שמות המלגאי/ם עם הסכום שכל אחד קיבל בפועל ויהיה חתום ע"י מנהל הכספים של המוסד.