02/11/2014

יום מידע ארצי במסגרת תכנית ארסמוס+ 2014 לנציגי המוסדות להשכלה גבוהה

 

במסגרת שיתוף הפעולה האקדמי של מדינת ישראל עם האיחוד האירופי ייערך ביום שלישי, 4/1/14, יום עיון מיוחד לנציגי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל בו יוצג הקול הקורא החדש והדרכים לסיוע למוסדות שבכוונתם להגיש מועמדות להצעות לפרויקטים.

 

ארסמוס+ הינה תכנית חדשה של האיחוד האירופי לקידום שיתופי פעולה בינלאומיים בהשכלה, הדרכה, צעירים וספורט. ארסמוס+ פותחת בפני המוסדות להשכלה גבוהה מישראל הזדמנויות ייחודיות לחיזוק הקשרים האקדמיים עם אירופה. מטרתם של שיתופי פעולה בינלאומיים אלה הינה פיתוח תכניות לימוד וטכנולוגיות למידה חדשות, חיזוק הקשר בין האקדמיה לתעשייה, עידוד ניידות סטודנטים וסגל והשתלבות מוצלחת יותר של בוגרים בחברה ובשוק העבודה. פעולות ארסמוס+ הפתוחות למוסדות להשכלה גבוהה בישראל כוללות ניידות סטודנטים וסגל, תארים משותפים, פרויקטים למען פיתוח יכולות ותשתיות של מוסדות ומערכות השכלה גבוהה וקידום מצוינות בלימודי אירופה.

 

סך תקציב התכנית לשנים 2014-2020 עומד על כ 16.5 מיליארד כאשר מעל 17% מיועדים לפרויקטים עם מדינות לא אירופיות (דוגמת ישראל). דרום הים התיכון הינו אזור בעל עדיפות גבוהה בקרב הנציבות האירופית ולפיכך, שיעור גבוה מסך התקציב לטובת שיתוף פעולה בין אירופה לבין שאר מדינות העולם מיועד לאזור זה. על פי ההערכות הנציבות האירופית, כ-4,230 סטודנטים וסגל בשנה שישתתפו יגיעו מאזור זה (מתוכם כ-420 מישראל).

 

 

הקול הקורא החדש של התכנית, והראשון שכולל את המרכיב הבינלאומי, התפרסם בתחילת אוקטובר 2014. לשם הפצת מידע על התכנית ומתן סיוע למוסדות המעוניינים להגיש הצעות לפרויקטים, משרד ארסמוס+ ישראל, המשרד הלאומי הממונה על התכנית, יקיים יום מידע ארצי בתאריך 4.11.14 בירושלים. במסגרת הכנס,  יוצגו הפעולות הפתוחות לישראל במסגרת התכנית, כגון ניידות סטודנטים וסגל ושיתופי פעולה אקדמיים. כמו כן, במקום האירוע יוצבו דוכנים של שגרירויות אירופה בישראל ושל פרויקטי טמפוס פעילים בארץ. הכנס יהווה הזדמנות לאיתור שותפים לפרויקטים חדשים וללמידה על best practices.

 

הכנס יהיה במעמד ראש המשלחת של האיחוד האירופי לישראל, השגריר לארס פאבורגאנדרסן וסיו"ר מל"ג, פרופ' חגית מסרירון אשר יפתחו את האירוע ונציגים מהנציבות האירופית בבריסל, משרד החינוך בספרד והשגרירות הצרפתית לישראל ירצו בכנס, לצד צוות משרד ארסמוס+ ישראל.

 

השגריר לארס פאבורג-אנדרסן, ראש משלחת האיחוד האירופי למדינת ישראל:

"תכנית ארסמוס+ הינה תכנית הדגל של האיחוד האירופי בנושאי השכלה ונוער, ואין טובה ממנה כדי להמחיש את שיתוף הפעולה בין האיחוד האירופי וישראל. התכנית החדשה מציעה תקציב נרחב יותר ומעניקה הזדמנויות רבות יותר למוסדות להשכלה גבוהות בישראל, לסגל האקדמי ולסטודנטים. שיתוף הפעולה בתחום ההשכלה הגבוהה בין האיחוד האירופי וישראל צובר תאוצה רבה בשנים האחרונות, כאשר כבר יותר ממחצית מהמוסדות להשכלה הגבוהה בישראל  משתתפים וקוצרים רווחים מתכניות קודמות. אני מקווה שהקול הקורא לשנת 2015 יסמן צעד נוסף במגמה חיובית זו ויביא להידוק היחסים האקדמיים ביננו אף יותר"

 

הכנס יתקיים באקדמיה פולונסקי שבמכון ון ליר, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים.

 

למידע נוסף: www.erasmusplus.org.il

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm