30/12/2012

יום עיון בנושא הנגשת האקדמיה לבני המיעוטים יתקיים ב- 10.1.13

ביום חמישי 10.1.2013 תקיים ות"ת יום עיון בנושא "פלורליזם ושוויון הזדמנויות בהשכלה גבוהה – הנגשת האקדמיה לערבים, דרוזים וצ'רקסים בישראל", במעמד שר החינוך ויו"ר המל"ג ח"כ גדעון סער, יו"ר ות"ת פרופ' מנואל טרכטנברג, כלת פרס נובל לכימיה פרופ' עדה יונת ויו"ר ועדת ההגוי להרחבת הנגישות לבני מיעוטים פרופ' פייסל עזאיזה.

 

יום העיון יתקיים בכפר המכביה ברמת-גן, בין השעות 09:30-17:00 למוזמנים בלבד.

 

לשאלות הבהרה ניתן לפנות לגב' אסתי יעקב במייל- esti@che.org.il או בטלפון 02-5094514

 

מצ"ב ההזמנה