25/10/2015

יו"ר המועצה להשכלה גבוהה נפתלי בנט הציג בממשלה את נתוני פתיחת השנה האקדמית

 

במוקד תכנית החומש החדשה למערכת ההשכלה הגבוהה: הנגשת ההשכלה הגבוהה לכלל רבדי החברה הישראלית, שיפור איכות ההוראה ושימוש מוגבר במדיה המקוונת.

 

 

שר החינוך ויו"ר המועצה להשכלה גבוהה, נפתלי בנט, סקר הבוקר (א') בישיבת הממשלה את פעילות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל לשנת הלימודים תשע"ו. בסקירתו ציין השר בנט כי שנת הלימודים האקדמית נפתחה כסדרה בכ 63 המוסדות האקדמיים בישראל במהלכה כ 306,370 סטודנטים החלו בלימודיהם.

 

 

יחד עם שר החינוך, הציגה יושבת ראש הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, פרופ' יפה זילברשץ, את המגמות המרכזיות בתחום ההשכלה הגבוהה בישראל והדגשים המרכזיים שילוו את גיבושה של תכנית החומש החדשה שתחל בשנת הלימודים הבאה, תשע"ז.

 

 

לצד הדגשים המרכזיים ציינה יו"ר ות"ת פרופ' זילברשץ את נושאי הרוחב המרכזיים  עליהם יושם דגש, ביניהם:

  1. קידום מדעי הרוח, יהדות וישראליות
  2. קידום ייצוג נשים באקדמיה
  3. פיתוח פיזי ומעונות
  4. מחקר בסיסי ויישומו
  5. שיפור היחסים הרגולטוריים מול המוסדות

 

 

יו"ר המל"ג ושר החינוך, נפתלי בנט: "מעמדה של האקדמיה הישראלית בעולם הוא תוצאה של עבודה מאומצת ורבת שנים של חוקרים מהמעלה הראשונה, שבונים אט אט את עתידה של מדינת ישראל. המחקר ואיכותו עומדים בליבת העשייה האקדמית של מדינת ישראל, ועל כך נמשיך לשים דגש גם בשנים הבאות. הסטודנטים הישראלים  הם חוקרים סקרנים, שאפתניים ומלאי אמביציה, שעלינו לאפשר להם לממש יכולותיהם. גישתם האכפתית ומעורבותם בחברה הישראלית הם שמביאים להצלחות הגדולות של ימינו".

 

 

יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ: "בשבועות הקרובים נחל בגיבוש תכנית חומש חדשה למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל שתיושם החל משנת הלימודים תשע״ז. התכנית תתמקד בהנגשת ההשכלה הגבוהה לכל רבדי החברה הישראלית תוך שימת דגש על איכות ההוראה ושימוש מוגבר במדיה המקוונת. יחד עם זאת נקדם גם את פיתוח תשתיות המחקר, נעודד שיתופי פעולה מקומיים וגלובליים, ונפתח את הקשרים הבינלאומיים עם מדינות המערב ומזרח אסיה״.