08/05/2023

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט ח"כ יוסי טייב, ערך אתמול ביקור במשרדי הנהלת המועצה להשכלה גבוהה בירושלים

במסגרת הביקור נפגש חבר הכנסת טייב עם יו״ר הוועדה לתכנון ותקצוב פרופ׳ יוסי מקורי ועם מ״מ מנכ״ל מל״ג/ות״ת דר׳ ורדה בן שאול.

במהלך הביקור הוצגו בפני ח"כ טייב הפעילות והאתגרים העומדים לפתחה של המל״ג והות״ת, בדגש על נושא שילובם באקדמיה של אזרחים תושבי הפריפריה והאוכלוסיות מוחלשות.