יישום חוק חופש המידע ומענה לפניות הציבור

יחידת הדוברות, הסברה ופניות הציבור אחראית על יישום חוק חופש המידע ומתן מענה לפניות התקבלות מהציבור (פניות ציבור) בנושאים הקשורים למדיניות מל"ג ות"ת והחלטותיה.

 

חוק חופש המידע

פניות הציבור