21/11/2012

יפית מולה – אוניברסיטת חיפה

יפית זכתה בפרס בגין פועלה בפרוייקט "אתגר" הכולל פעילות חברתית-קהילתית במוסדות חינוך ורווחה.

יפית פעלה בכפר ילדים ונוער "אהבה" המהווה מערכת טיפולית וחינוכית הנותנת מענה לילדים שאינם יכולים לחיות עם משפחתם, בביתם ובקהילה בשל סיבות סוציואקונומיות ואחרות. יפית פעלה במשפחתון בו נאלצו בני הזוג שניהלו את המשפחתון לעזוב ומכאן שיפית הייתה לדמות משמעותית אשר היוותה עוגן עבור ילדי המשפחתון. יפית הצליחה ליצור קשר משמעותי ותומך תוך כדי שהיא מפגינה פעילות אחראית,רגישות, יצירתיות ומעל הכל אכפתיות ומחויבות אישית.