הערכת איכות

ישראל היא בין המדינות המובילות בתחום מדעי המחשב בעולם

דו”חות הוועדה להערכת איכות תכנית הלימודים בתחום מדעי המחשב   בישיבתה מיום 03/03/2015, החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן: המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ’ מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו”ח שהגישה. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את הדו”ח הכללי למדעי המחשב בכפוף לנקודות הבאות: המועצה מביעה את הסתייגותה מהנאמר בסעיף…

החלטת מל"ג

דו”חות הוועדה להערכת איכות תכנית הלימודים בתחום מדעי המחשב

 

בישיבתה מיום 03/03/2015, החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ’ מוריס הרליהי על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו”ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את הדו”ח הכללי למדעי המחשב בכפוף לנקודות הבאות:
  • המועצה מביעה את הסתייגותה מהנאמר בסעיף 1 בדו”ח, המתייחס למחקר במכללות ובאוניברסיטאות. הנושאים שהועלו בסעיף זה יובאו לדיון עקרוני במל”ג.
  • בהתאם לאמור בסעיף 4 בדו”ח, המל”ג ממליצה להפנות את תשומת לב הות”ת לגבי שיוכו של תחום מדעי המחשב במודל התקצוב.
  • המועצה מביעה את הסתייגותה מהערת הוועדה בסעיף 6 בדו”ח, לפיה אין חובת דרישה לתואר שלישי להוראת קורסים במתמטיקה במסגרת הלימודים לתואר במדעי המחשב.
  • סעיף 9 בדו”ח מעלה נושא עקרוני שנדון במל”ג, הנוגע לתקצוב תכניות בהקשר של ממצאי הערכת איכות, ואינו ייחודי לתחום מדעי המחשב.
  • המל”ג מסתייגת מהנאמר בסעיף 10 בדו”ח. במסגרת מפגש של ראשי המחלקות למדעי המחשב, יובאו לדיון סעיפים 10א ו-10ד, המתייחסים למבנה תכניות הלימודים ולהמלצת הוועדה הבינלאומית להקים ארגון אקדמי מקצועי בתחום מדעי המחשב.

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

דוח ועדה כללי, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 15.7.08, החלטת מל"ג

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

אוניברסיטת בר-אילן

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

אוניברסיטת בר אילן – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

אוניברסיטת תל אביב

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

האוניברסיטה הפתוחה

החלטה מל"ג 11.4.07, החלטת מל"ג

החלטת מל"ג 19.6.07, החלטת מל"ג

האוניברסיטה הפתוחה – דוח הוועדה, דוח הוועדה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הטכניון – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

המכללה האקדמית הדסה ירושלים

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

המכללה האקדמית הדסה – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

המכללה האקדמית נתניה

החלטת מלג - המכללה האקדמית נתניה, החלטת מל"ג

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

המכללה נתניה – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

המכללה האקדמית של תל-אביב יפו

המכללה תל אביב יפו – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

המכללה האקדמית תל חי

החלטת מל"ג 13.1.10, החלטת מל"ג- מעקב

חוות דעת 1, דוח מעקב אחר יישום

חוות דעת 2, דוח מעקב אחר יישום

החלטת מל"ג 10.11.10, החלטת מל"ג- מעקב

המכללה תל חי – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

חוות דעת 3, דוח מעקב אחר יישום

החלטת מל"ג 13.11.08, החלטת מל"ג- מעקב

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

המסלול האקדמי המכללה למינהל

המכללה למינהל – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

המרכז האקדמי לב

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

בית הספר לטכנולוגיה – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

המרכז הבינתחומי הרצליה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

הבינתחומי בהרצליה – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

מכון ויצמן למדע

מכון ויצמן – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

מכון טכנולוגי חולון

החלטת מל"ג 6.2.07, החלטת מל"ג

מכון טכנולוגי חולון – דוח הוועדה (פרקים 5 ו-6), דוח הוועדה

ועדת הערכה שנייה

דוח הוועדה הכללי, דוח הוועדה

החלטת מלג - דוח כללי, החלטת מל"ג

אוניברסיטת אריאל בשומרון

אוניברסיטת אריאל בשומרון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מלג - אוניברסיטת אריאל, החלטת מל"ג

אוניברסיטת אריאל בשומרון - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

החלטת מלג - אוניברסיטת בן גוריון, החלטת מל"ג

אוניברסיטת בן גוריון - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר אילן - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

החלטת מלג - אוניברסיטת בר-אילן, החלטת מל"ג

אוניברסיטת בר אילן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

אוניברסיטת חיפה – דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מלג - אוניברסיטת חיפה, החלטת מל"ג

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

אוניברסיטת תל אביב – דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מלג -אוניברסיטת תל אביב, החלטת מל"ג

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה, דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

החלטת מלג - האוניברסיטה העברית, החלטת מל"ג

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

החלטת מלג - האוניברסיטה הפתוחה, החלטת מל"ג

האוניברסיטה הפתוחה – דוח הוועדה, דוח הוועדה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הטכניון – דוח הוועדה, דוח הוועדה

הטכניון – תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

החלטת מלג - הטכניון, החלטת מל"ג

המכללה האקדמית הדסה ירושלים

החלטת מלג - מכללת הדסה, החלטת מל"ג

המכללה האקדמית הדסה - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

המכללה האקדמית הדסה – דוח הוועדה, דוח הוועדה

המכללה האקדמית נתניה

המכללה האקדמית נתניה - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

המכללה האקדמית נתניה – דוח הוועדה, דוח הוועדה

המכללה האקדמית של תל-אביב יפו

המכללה האקדמית תל אביב יפו – דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מלג - המכללה האקדמית תא יפו, החלטת מל"ג

המכללה האקדמית תל אביב יפו – תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

המכללה האקדמית תל חי

החלטת מלג - מכללת תל חי, החלטת מל"ג

המכללה תל חי – תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

המכללה האקדמית תל חי – דוח הוועדה, דוח הוועדה

המסלול האקדמי המכללה למינהל

המכללה למינהל – דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מלג - המסלול האקדמי המכללה למנהל, החלטת מל"ג

המכללה למינהל – תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

המרכז האקדמי לב

החלטת מלג - המרכז האקדמי לב, החלטת מל"ג

המרכז האקדמי לב- תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

המרכז האקדמי לב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

המרכז הבינתחומי הרצליה

הבינתחומי בהרצליה – דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מלג - המרכז הבינתחומי, החלטת מל"ג

המרכז הבינתחומי - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

מכון ויצמן למדע

החלטת מלג - מכון ויצמן למדע, החלטת מל"ג

מכון ויצמן – דוח הוועדה, דוח הוועדה

מכון ויצמן - תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

מכון טכנולוגי חולון

מכון טכנולוגי חולון – דוח הוועדה, דוח הוועדה

מכון טכנולוגי חולון – תגובת המוסד, תגובת המוסד - הערכה

החלטת מלג - המכון הטכנולוגי חולון, החלטת מל"ג