11/05/2017

חיזוק מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה

ועדת ההיגוי בראשות פרופ' יוסי שיין תגבש תכנית עבודה מסודרת ליישום התכנית הרב שנתית לקידום מדעי הרוח, ובה המלצות קונקרטיות, תעדוף, לוח זמנים ואופני יישום.

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג, נפתלי בנט: "עם ישראל הוא עם הספר וכמדינה מובילה אנחנו שואפים למצויינות גם בתחומי ההי-טק והמדעים וגם בתחומי הרוח: הספרות, השירה, חקר התנ"ך, היסטוריה ושפות. בעשור האחרון הפקולטות למדעי הרוח נקלעו למצוקה אמיתית ובכוונתנו לשנות את המגמה, להגדיל את שיעור הסטודנטים ולהחזיר אותן למקומן הטבעי כמרכזי מחקר מובילים בארץ ובעולם".

 

מל"ג וות"ת החליטו לאחרונה על הקמת ועדת היגוי משותפת לקידום מדעי הרוח, שתפקידה לגבש תכנית עבודה מסודרת ליישום התכנית הרב שנתית לקידום מדעי הרוח, ובה המלצות קונקרטיות, תעדוף, לוח זמנים ואופני יישום. בראש ועדת ההיגוי יעמוד פרופ' יוסי שיין חבר ות"ת. בתום עבודתה תגיש הועדה את המלצותיה בדבר יישום התכנית לוות"ת ולמל"ג.

ועדת ההיגוי הוקמה בהמשך לבחינה מקיפה של הנושא שנעשתה ע"י ועדת מקצועית, בראשותה של פרופ' מלכה רפפורט חובב, שמצאה כי עולם מדי הרוח סובל משחיקה הולכת וגוברת ויש להקצות משאבים ולבנות תכנית מערכתית לטובת הנושא.

 

יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ הדגישה כי מל"ג וות"ת מייחסות חשיבות רבה ביותר לקידומם של מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה. לדבריה, בשנים האחרונות חלה שחיקה הולכת וגוברת במעמדן של פקולטות אלו, אשר באה לידי ביטוי בין היתר, בצמצום מספר הסטודנטים, סגירת פקולטות וירידה חדה בתקציבי המחקר. לאור זאת הוקצה במסגרת התכנית הרב שנתית של ות"ת ומל"ג לשנים תשע"ז-תשפ"ב תקציב משמעותי לנושא, לשינוי המגמה ומתן מענה תקציבי ואקדמי לצרכים השונים, והוחלט על הקמת ועדת היגוי כאמור לעיל.

 

תפקידי ועדת ההיגוי:

  • ועדת ההיגוי תגבש סדרה של המלצות קונקרטיות לקידומם של מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה באופן מערכתי במהלך החומש הקרוב – היקפי הפעילות לרבות סדרי העדיפויות ואופני היישום שלהם.
  • הוועדה תסייע בקידומו ופיתוחו של תחום מדעי הרוח אל מול העולם המשתנה וההתקדמות הטכנולוגית
  • הועדה תהא אחראית על תיאום בין היוזמות והגורמים השונים העוסקים בקידום מדעי הרוח על היבטיהם השונים, לרבות המוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובחו"ל, מערכת החינוך, מוסדות תרבות וארגונים אחרים העוסקים בקידום מדעי הרוח.

 

רקע:

במל"ג וות"ת מדגישים כי מדעי הרוח בארץ ובעולם עוברים תהליכים של שינוי:

  • מספרי הסטודנטים הולכים ופוחתים באוניברסיטאות.
  • חוסר הלימה בין התקצוב הכללי לבין צרכי המחקר במדעי הרוח מביא לחוסר בתקצוב הולם לתלמידי מחקר, ולצמצום משמעותי של מספר הקורסים המוצעים (חובה ובחירה).
  • צמצום בהוראת תחומי ידע/שפות (בהעדר סטודנטים וסגל).
  • התיישנות בתשתיות ההוראה והמחקר: ספריות, אוספי ספרים ומאגרי מידע, וכן חדרי הסגל, הכיתות, וכיו"ב.

כל אלה ועוד, יצרו מעגל של שחיקה במעמדם של מדעי הרוח באוניברסיטאות בשנים החולפות.

 

הרכב ועדת ההיגוי:

יו"ר הועדה – . פרופ' יוסי שיין- חבר ות"ת, מדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' ששון צחאיק- המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' חוסאם חאיק- הפקולטה להנדסה כימית והמכון לננוטכנולוגיה, הטכניון

פרופ' מירון איזקסון- המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' אביבה חלמיש- חברת מל"ג, היסטוריה של ע"י וא"י, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' יואב אריאל- פילוסופיה ולימודי אסיה, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אשר רגן- לימודי המזרח הקדום, ראש תחום מצויינות אקדמית, קרן יד הנדיב

פרופ' שי לביא- אתיקה, ראש מכון ון ליר בירושלים

פרופ' שולמית אלמוג- ספרות ומשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

ד"ר נסים אוטמזגין- נציג האקדמיה הישראלית הצעירה (חבר הוועדה לקידום מדעי הרוח באקדמיה הצעירה), לימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים