14/10/2020

למידה משלבת התנסות מעשית – גשר בין האקדמית ושוק התעסוקה

ות"ת רואה חשיבות רבה בחיזוק הרצף אקדמיה – תעסוקה, ועידוד החדשנות בהוראה ובלמידה, שאף הוגדרה כיעד מרכזי בתכנית הרב-שנתית של ות"ת-מל"ג. החדשנות בהוראה כוללת בין היתר הבנה כי על הסטודנט לסיים את לימודיו עם ארגז כלים אשר יסייע לו להשתלב בשוק התעסוקה ולהתמודד עם האתגרים הרבים העומדים בפניו.

לאור זאת, ות"ת מתקצבת מיזם משותף עם עמותת אלומה ובשיתוף קרן אדמונד דה רוטשילד, המעודד מוסדות לפתח קורסים אקדמיים המשלבים בתוכם התנסות מעשית של הסטודנט בארגונים שונים, תוך כדי לימודיו האקדמיים. במסגרת התכנית, המוסדות להשכלה גבוהה מתומרצים לפתח מערך מוסדי האחראי על מכלול הלמידה ופיתוח קורסים המשלבים תכנים אקדמיים והתנסות מעשית ומזכים את הסטודנט בנקודות זכות אקדמיות לתואר. תקציב המיזם עומד על 24 מיליון שקלים על פני שלוש שנים.