22/10/2014

לקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ה 2014/2015

 

שנת הלימודים האקדמית תשע"ה צפויה להיפתח ב-65 המוסדות להשכלה גבוהה לפי הפירוט הבא: 7 אוניברסיטאות המחקר, האוניברסיטה הפתוחה, 36 מכללות אקדמיות ו-21 מכללות אקדמיות לחינוך.

 

כ–310,125 סטודנטים צפויים ללמוד השנה לקראת תואר אקדמי בכל המוסדות הנ"ל (כולל המסלולים האקדמיים באחריות אוניברסיטאית והאוניברסיטה הפתוחה) .

 

מספר הסטודנטים לתואר ראשון בכלל המערכת צפוי לעמוד על כ-238,420.

 

מבין 194,020 הסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות (ללא האו"פ), צפויים ללמוד כ-66% מהם במכללות (כ-30% במכללות המתוקצבות וכ-20% במכללות החוץ תקציביות, כ-13% במכללות אקדמיות לחינוך וכ-3% במכללות באחריות אוניברסיטאית) וכ-34% בקמפוסים הראשיים של האוניברסיטאות.

 

 

פירוט ונתונים נוספים מובאים בקובץ המצורף: