15/10/2015

לקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ו – 2015/2016

שנת הלימודים האקדמית תשע”ו צפויה להיפתח ב-63 המוסדות להשכלה גבוהה לפי הפירוט הבא: 7 אוניברסיטאות המחקר, האוניברסיטה הפתוחה, 34 מכללות אקדמיות ו-21 מכללות אקדמיות לחינוך.

 

כ–306,370 סטודנטים צפויים ללמוד השנה לקראת תואר אקדמי בכל המוסדות הנ”ל (כולל המסלולים האקדמיים באחריות אוניברסיטאית והאוניברסיטה הפתוחה(.

 

מספר הסטודנטים לתואר ראשון בכלל המערכת צפוי לעמוד על כ-235,200.

 

מבין 190,400 הסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות (ללא האו”פ), צפויים ללמוד כ-66% מהם במכללות (כ-32% במכללות המתוקצבות וכ-19% במכללות החוץ תקציביות, כ-13% במכללות אקדמיות לחינוך וכ-2% במכללות באחריות אוניברסיטאית) וכ-34% בקמפוסים הראשיים של האוניברסיטאות.

 

 

פירוט ונתונים נוספים מובאים בקובץ המצורף: