10/10/2013

לקט נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ד – 2013/2014

 

  • שנת הלימודים האקדמית תשע"ד צפויה להיפתח ב-66 המוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ לפי הפירוט הבא:
    7 אוניברסיטאות המחקר, האוניברסיטה הפתוחה, 37 מכללות אקדמיות (מהן 21 המתוקצבות ע"י הוועדה לתכנון ולתקצוב ו- 16 מכללות שאינן מתוקצבות ע"י ות"ת) ו- 21 מכללות להכשרת עובדי הוראה.
  • כ–308,335 סטודנטים צפויים ללמוד השנה לקראת תואר אקדמי בכל המוסדות הנ"ל. (כולל המסלולים האקדמיים באחריות אוניברסיטאית והאוניברסיטה הפתוחה).
  • מספר הסטודנטים לתואר ראשון בכלל המערכת צפוי לעמוד על כ-236,770. 
    מבין 192,770 הסטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות (ללא האו"פ), צפויים ללמוד כ-66% מהם במכללות (כ-50% במכללות האקדמיות, כ-12% במכללות להכשרת מורים וכ-4% במסלולים האקדמיים באחריות אקדמית של האוניברסיטאות) וכ-34% בקמפוסים הראשיים של האוניברסיטאות.

 

פירוט ונתונים נוספים מובאים בקובץ המצורף:

נתונים לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית תשע"ד – 2013/2014  pdf-icon-w17h17