26/11/2019

לראשונה אושר במל"ג: לימודי דוקטורט (Ph.d) משותפים לאוניברסיטה ולמוסד להשכלה גבוהה שאינו אוניברסיטה

מל"ג אישרה, לראשונה, הענקת תואר שלישי (דוקטורט) משותף לאוניברסיטה ולמוסד  שאינו אוניברסיטה – ההחלטה התקדימית מתייחסת לבקשת האוניברסיטה העברית בשיתוף האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים לקיים תכנית לימודים לתואר שלישי בתחום הקומפוזיציה.

מדובר במסלול לימודים ייחודי שנלמד באקדמיה למוזיקה ולמחול ואין לו מסלול מקביל/ תואם באוניברסיטה העברית.

פרופ' אדו פרלמן, סגן יו"ר מל"ג: "זוהי החלטה היסטורית שייחודה נובע מכך שהמכללות רשאיות להעניק תואר ראשון ותואר שני בלבד, ולהוציא מקרה אחד הן אינן מקיימות תכניות לימודים לתואר שלישי. ישנם תחומי לימוד ייחודיים הנלמדים רק במכללות ואין להם תכניות לימוד מקבילות באוניברסיטאות, ועל כן העדר לימודי הדוקטורט במכללות היווה חסם להתפתחות המחקר בתחומים אלה".

על כן, החלטת המל"ג לאפשר תכנית משותפת לתואר שלישי בין אוניברסיטת מחקר לבין מוסד שאינו אוניברסיטה נותנת את הפתרון הראוי לכך, והמקרה הנוכחי של תואר שלישי שיתקיים בשיתוף פעולה בין האוניברסיטה העברית לבין האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מאפשר לראשונה גם למכללות להיות שותפות להענקת תארי דוקטורט.

האוניברסיטה העברית מקיימת לימודים בתחום המוסיקה אולם אין לה את הפן היישומי הקיים באקדמיה למוסיקה, הבא לידי ביטוי למשל בתחום כגון קומפוזיציה.

במל"ג סבורים שההחלטה ההיסטורית לאפשר תכנית משותפת בין האוניברסיטה העברית לבין האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים תפתח את השער בפני מכללות נוספות, אשר יגישו בקשות דומות בשיתוף אוניברסיטאות המחקר בתחומים ייחודיים, ובכך יתאפשר לסטודנטים מהמכללות ומהאוניברסיטאות להשלים לימודי דוקטורט בתחומים ייחודיים.