20/03/2018

לראשונה – אושר למרכז הבינתחומי הגשת תכנית לתואר שלישי (דוקטורט)

  • המל"ג אישרה למרכז הבינתחומי בהרצליה להגיש בקשה לפתיחת תכנית לתואר שלישי (Ph.D) במשפטים.
  • וועדה בינלאומית תבחן את התכנית לתואר שלישי במשפטים ובמידה והיא תמצא ראויה, המוסד יקבל הרשאה להענקת דוקטורט במשפטים.

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג, נפתלי בנט: ״היום אנחנו עושים היסטוריה – לראשונה, נאפשר פתיחת מסלול דוקטורט במכללה פרטית במדינת ישראל. מדובר בבשורה לעולם האקדמיה ובשורה לסטודנטים. לאחר עשור של גרירת רגליים הגענו להחלטה טובה, למען גיוון המחקר האקדמי והרחבת אפשרויות ההשכלה עבור הסטודנטים. פתיחת עולם המחקר למוסדות נוספים יעצים את המחקר גם באוניברסיטאות, יעודד עוד מוחות מבריקים ומצוינים להמשיך לתארים מתקדמים ויזניק את איכות המחקר האקדמי במדינת ישראל".

 

בהובלת שר החינוך ויו"ר המל"ג, נפתלי בנט, מליאת מל"ג אישרה היום, ג', למרכז הבינתחומי בהרצליה להגיש בקשה לפתיחת תכנית לתואר שלישי (Ph.D) במשפטים. זו הפעם הראשונה שמל"ג מאשרת למוסד אקדמי שאינו אוניברסיטה להגיש בקשה לפתיחת תכנית לתואר שלישי.

החלטה זו, התקבלה על רקע החלטת מל"ג משנת 2014 ולפיה מוסדות להשכלה גבוהה שטרם הוסמכו להענקת תואר שלישי,  רשאים להגיש בקשה לפתיחה של תכניות לתואר שלישי (דוקטורט), ובתנאי שעמדו בתנאי הסף שקבעה מל"ג.

בהתאם לכך, הגיש המרכז הבינתחומי בהרצליה בינואר 2016 בקשה להגשת תכנית לתואר שלישי במשפטים. הבקשה נבדקה בקפידה והיא הובאה לדיון במל"ג, רק לאחר שנמצא כי המוסד עמד בכל תנאי הסף.

 

יובהר כי לאחר שהמוסד יגיש את התכנית ללימודי תואר שלישי במשפטים, התכנית תבחן על ידי ועדה בינלאומית מטעם המל"ג, כאשר במקביל ייבדקו ההיבטים התקציביים והתכנוניים. במידה שהבדיקות וחוות הדעת של הוועדה הבינלאומית יהיו חיוביות, יוכל המוסד לפתוח את התכנית  לתואר שלישי במשפטים.

 

סיו"ר מל"ג, פרופ' אדו פרלמן ויו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ בירכו את המרכז הבינתחומי והדגישו כי מדובר במוסד מצוין מבחינה אקדמית, ותהליך הבדיקה היה מוקפד מאוד וכלל עמידה בכל תנאי הסף וההנחיות התאגידיות של מל"ג וות"ת.