14/06/2022

לראשונה: איחוד של מכללה אקדמית לחינוך עם אוניברסיטה

המועצה להשכלה גבוהה החליטה היום על מתן 'אור ירוק' לאיחוד המרכז האקדמי ויצו עם אוניברסיטת חיפה, זאת כחלק מהרפורמה הכוללת שמובילה שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא ביטון להעלאת איכות הכשרת המורים בישראל ובמסגרת מתווה להעברת המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות תכנון ותקצוב ות"ת.

מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לות"ת הוא מהלך אסטרטגי משמעותי, שנועד לאפשר למדינה תכנון ותקצוב רוחבי כולל של מערכת ההשכלה הגבוהה באמצעות ות"ת-מל"ג תוך ייעול המערכת, יצירת מסה קריטית של סגל וסטודנטים, הגברת  החופש האקדמי והמנהלי של המכללות האקדמיות לחינוך והשוואת מעמדן למוסדות להשכלה גבוהה האחרים, והכל למען העלאת איכות ההכשרה להוראה בישראל.

בעקבות האיחוד תהפוך פעילות המרכז האקדמי ויצו לחלק אורגני של האוניברסיטה, בשלב הראשון כבית הספר לעיצוב של האוניברסיטה ובשלב הבא כפקולטה לעיצוב אומנות לצד שאר הפקולטות באוניברסיטה. במסגרת האיחוד תימשך הפעילות האקדמית המתקיימת בקמפוס בו שוכנת היום ויצו במושבה הגרמנית, זאת תחת אחריותה והפעלתה של אוניברסיטת חיפה.

יו״ר המל״ג, שרת החינוך ד"ר יפעת שאשא ביטון: ”איחוד המוסדות הוא צעד חשוב בחיזוק לימודי החינוך וההוראה. האיחוד בעל ערך מוסף לשני המוסדות גם יחד, ויסייע לנו גם בחיזוק מערכת החינוך הישראלית ובהשבחת איכות הכשרת המורים״.

יו"ר ות"ת, פרופ' יוסי מקורי: " העברת המכללות האקדמיות לחינוך לתכנון ולתקצוב ות"ת הינה מהלך מבורך שיוביל להעלאת איכות ההכשרה להוראה בישראל. איחוד בין מכללה אקדמית לבין אוניברסיטה מהווה בשורה אקדמית משמעותית. החיבור בין המוסדות יביא לחיזוקם תוך יצירת זהות אקדמית וחזון חינוכי משותף תוך התחשבות בצורכי מערכת החינוך. בתקופה הקרובה תפעל ות"ת מול שני המוסדות כדי לקדם מיזוג אשר ישקף יעילות אקדמית, ארגונית ותקציבית. אני מקווה שמוסדות נוספים ילכו למודל איחוד מסוג זה ".