20/08/2018

לראשונה: תואר ראשון במדעים להייטק

  • מל"ג אישרה תואר אקדמי חדש 'מדעים להייטק" שיפתח באוניברסיטת תל אביב.
  • התכנית 'מדעים להייטק' של אוניברסיטת תל אביב נבנתה בהתאם למודל חדש (בהיקף של 60 נ"ז) שאושר במל"ג ואשר צפוי להגדיל משמעותית את מספר הסטודנטים במדעי החברה והרוח המשתלבים במסלולי ההייטק.

 

יו"ר ות"ת פרופ' יפה זליברשץ: "התכנית החדשה מהווה מהפכה שתאפשר לפתוח את מקצועות ההייטק לסטודנטים רבים. סטודנטים יוכלו לבחור ללמוד 'מדעים להייטק' לצד תחומי לימוד אחרים, ובכך לרכוש את הכלים והמיומנויות הדרושות לתעסוקה בתחום ההייטק. התכנית תתקיים תוך הקפדה על איכות הוראה והלמידה. הרחבת אפשרויות הלמידה במסלולי ההייטק לצד התמריצים הכספיים, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשנה, מאפשרים למוסדות האקדמיים לקלוט סטודנטים רבים יותר ולהרחיב בצורה משמעותית את כוח האדם בתעשיית ההייטק".

 

מל"ג אישרה תואר אקדמי חדש 'מדעים להייטק" שיפתח באוניברסיטת תל אביב כבר בשנת הלימודים הקרובה, תשע"ט. התואר החדש מיועד לסטודנטים מדיסציפלינות שונות ומגוונות, כולל מדעי הרוח והחברה, אשר יקבלו הכשרה ממוקדת לתעשיית ההייטק.

התואר מדעים להייטק יילמד בהיקף של 60 נ"ז וניתן יהיה לשלב אותו עם לימודים מדיסציפלינה אחרת (במסגרת תואר דו-חוגי), או כמסלול נפרד הנלמד לצד תואר שונה או לאחר סיומו. התכנית תתקיים תוך הקפדה על איכות הוראה והלמידה.

  • דוגמא: סטודנטים יוכלו לשלב לימודי כלכלה עם לימודי מדעים להייטק או לאחר שקיבלו תואר במשפטים.

 

יודגש כי התכנית 'מדעים להייטק' של אוניברסיטת תל אביב נבנתה בהתאם למודל חדש שאושר באחרונה במל"ג וות"ת ואשר צפוי להגדיל משמעותית את מספר הסטודנטים במדעי החברה והרוח המשתלבים במסלולי ההייטק. במסגרת המודל החדש, ועדה מקצועית מטעם מל"ג בחנה בקפידה את ההכשרה הדרושה הגדירה את ליבת הידע הנדרשת (בהיקף של 60 נ"ז) לעיסוק במקצועות ההייטק: בסיס מתמטי של 20 נז"ים, מקצועות ליבה במדעי המחשב 25 – 30 נ"זים וקורסי בחירה בתחומים רלבנטיים לתעשייה 10 -15 נ"זים. יודגש כי המודל אושר תוך הקפדה על איכות הוראה והלמידה.