19/02/2020

לראשונה: תכנית לימודים לתואר שני MA בניתוח התנהגות

אחרי קנדה וארצות הברית: לראשונה תפתח תכנית לימודים לתואר שני בניתוח התנהגות גם בארץ. התכנית, שקיבלה את אישור המל"ג תפתח במכללה האקדמית כנרת.

בשנה האחרונה פעלה במל"ג ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים לתואר שני בניתוח התנהגות.  על בסיס המלצת הוועדה החליטה המל"ג לאשר את פתיחת התכנית שבראשה יעמוד פרופ' עמוס רולידר.

השלב הבא יהיה בדיקת התכנית לקראת הסמכת המכללה להעניק את התואר בתכנית.   עד כה, לימודים לקראת תואר שני ושלישי בניתוח התנהגות נלמדו במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי העולם, בעיקר בארצות הברית וקנדה.

התכנית פונה לאנשי חינוך, מטפלים, יועצים ועובדים פארא-רפואיים המעוניינים בארגז כלים, ידע ומיומנויות שיסייעו להם לשפר ולייעל את עבודתם המקצועית. התכנית תקנה לבוגריה תשתית ידע עדכני במתן הדרכה, תמיכה וטיפול על מנת לסייע לסביבה הקרובה בהתמודדות עם קשיי התנהגות ותפקוד של ילדים ומבוגרים עם לקויות למידה, ADHD, אוטיזם והפרעות התנהגות רגשיות ונפשיות.

פרופ' אדו פרלמן:  "מטרת התוכנית היא העמקת הידע של הסטודנטים בתחום הדעת הרחב של ניתוח התנהגות ולצייד את הסטודנטים בידע הכרחי לשם שילובם המוצלח כמומחים בניתוח התנהגות בתפקידים השונים המצפים להם בעולם העבודה לאחר סיום התואר - בסביבת המשפחה, בסביבות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, בסביבות שיקומיות וטיפוליות ובסביבות ארגוניות שונות".

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת:   "פתיחת התוכנית  מוכיחה כי מל"ג-ות"ת נכונות לקדם ולאמץ תחומי לימוד חדשים, שיש בהם התייחסות לצורכי החברה בהיבטים שונים ויהיה בהם כדי לסייע למקסום התועלת שבלימודים בשוק העבודה".