10/01/2019

"מובילים באקדמיה" – חיל החלוץ להנהגה אקדמית

 

  • שיתוף-פעולה בין המועצה להשכלה גבוהה, קרן אדמונד דה רוטשילד וארגון שותפויות – התכנית היא חלק מעתודות לישראל, מיזם לאומי רחב לפיתוח ההון האנושי במגזר משרתי הציבור.
  • התכנית "מובילים באקדמיה" מיועדת לאנשי אקדמיה ואדמיניסטרציה בכירים ומצטיינים, ותקנה להם את הכלים והמיומנויות להשתלב בעתיד בתפקידי הנהגה בכירים באקדמיה כגון: נשיאים וסגני נשיא, רקטורים ומנכ"ל
  • קצב הצמיחה של המוסדות האקדמיים בישראל, לצד האתגרים הטכנולוגיים בהוראה ובמחקר מחייבים את מנהלי העתיד של האקדמיה להתמודד עם העולמות האקדמיים המשתנים.
  • כיום המוסדות מנוהלים על ידי אנשי אקדמיה בכירים אשר עיקר עיסוקם והכשרתם הוא בתחום המחקר והוראה ולא בהכרח בתחום הניהול וההובלה האקדמיים

 

יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ: "מצוינות אקדמית פירושה גם מצוינות ניהולית. התכנית החדשה תאתר את החוקרים המצטיינים ועובדי המינהל בדרגות הביניים, תקנה להם את הכלים הניהוליים ותיצור את חיל החלוץ שיחולל את השינוי וינהיג בעתיד את מערכת ההשכלה הגבוהה לפסגות בתחומי המחקר, הניהול וקידום הסטודנטים".

אלי בוך, קרן אדמונד דה רוטשילד: "בקרן אדמונד דה רוטשילד אנחנו ערים לכך שהמציאות המשתנה מחייבת את מובילי העולם האקדמי לצעוד עם הזמן. אנו גאים להיות שותפים לתכנית, ובטוחים כי נהיה עדים, בשנים הקרובות, לתהליך עמוק של העצמת מנהיגות אקדמית".

 

לראשונה מערכת ההשכלה הגבוהה פועלת להכשרת חיל חלוץ שינהיג בעתיד את המוסדות האקדמיים ויוביל אותם להישגים בעולם אקדמי וטכנולוגי משתנה. התכנית "מובילים באקדמיה" מקנה לאנשי האקדמיה המצטיינים את הכלים והמיומנויות להשתלב בעתיד בתפקידי ניהול אקדמיים בכירים ואדמיניסטרטיביים בכירים כגון: נשיאים וסגני נשיא, רקטורים, מנכ"לים וכד'.

חזון התכנית (כפי שנכתב בהחלטת מל"ג) מתייחס לבניית קבוצת השפעה עתידית של "סוכני שינוי", מכלל המוסדות האקדמיים בישראל, שתפעל לקידומה של מערכת מצטיינת, לומדת וחדשנית, הצופה את פני העתיד לטובת קידום המחקר, הסטודנטים וכללי המשק". "מובילים באקדמיה" הינה תכנית משותפת של המועצה להשכלה גבוהה, קרן אדמונד דה רוטשילד וארגון שותפויות.

המחזור הראשון, הכולל 32  אנשי אקדמיה שנבחרו בהמלצת ראשי האוניברסיטאות והמכללות, יצא לדרך בדצמבר 2018. תכנית ההכשרה תכלול: סוגיות ניהול והובלה אקדמיים (תקצוב, מחקר, רגולציה, בינלאומיות), כישורי ניהול כלליים (כלכלה, מימון, ניהול מערכות מידע, ניהול ידע ) וכישורי ניהול רכים בתחום משאבי האנוש. היקף התכנית יהיה כ- 300-400 שעות לימוד הכוללים השתלמות של כ- 14 ימים במוסדות אקדמיים מובילים בחו"ל.

יצוין כי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל מנוהלים על ידי אנשי אקדמיה בכירים אשר עיקר עיסוקם והכשרתם הוא בתחום המחקר והוראה ולא בהכרח בתחום הניהול וההובלה האקדמיים. עם זאת, מתוקף עבודתם, המנהלים האקדמיים נדרשים לתת מדי יום מענה למגוון נושאים ושאלות אסטרטגיות משמעותיות, בהן: קביעת יעדים, סדרי עדיפויות, תכנון, ניהול אנשים, רגולציה ועוד.

כמו כן, קצב הצמיחה של המוסדות האקדמיים בישראל, לצד אתגרים נוספים כולל הפתיחות לזירה הבינלאומית, הגברת הממשקים האינטר-דיסציפלינריים בהוראה ובמחקר בתוך המוסדות ומחוץ להם, הדומיננטיות של תעשיית ההי-טק ושינויים דמוגרפיים-חברתיים צפויים, מציב את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בפני שינוי מואץ יותר. ההתמודדות  עם המציאות המשתנה מחייבת את דור המנהלים הבא של האקדמיה בארגז כלים המתואם לעולמות האקדמיים המשתנים. מובילי התכנית במל"ג ובקרן אדמונד דה רוטשילד סבורים שההכשרה החדשה תאפשר לחיל החלוץ לראות את התמונה השלמה וללמוד מהנעשה במוסדות המובילים בעולם.


השקת התכנית "מובילים באקדמיה" דצמבר 2018