29/10/2013

לראשונה: תכנית מלגות לסטודנטים ערבים דרוזים וצ’רקסים לתואר ראשון

תכנית מלגות חדשה וייחודית מסוגה לסטודנטים ערבים לתואר ראשון מוקמת בימים אלה במאמץ משותף של המועצה להשכלה גבוהה, משרד ראש הממשלה-הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, מפעל הפיס וקרנות פילנטרופיות מחו"ל.

 

מטרתה העיקרית של התכנית היא לסייע להעלאת שיעור הסטודנטים הערבים לתואר ראשון, תוך התמקדות "בתחומים מועדפים" הנדרשים לשוק העבודה ואשר הערבים מיוצגים בהם באופן נמוך יחסית.

 

תכנית המלגות תעניק החל משנת תשע"ד כ-650 מלגות בכל שנתון (כ-1800 מלגאים במצב היציב) למשך הזמן התקני של התואר הראשון. בכל אחת משנות הלימודים הראשונות לתואר תוענק מלגה על סך 10,000 ₪ לכל סטודנט שיימצא זכאי. רשימת הזכאים תקבע על פי קריטריונים סוציואקונומיים ותחומי לימוד מועדפים. קריטריונים אלו נקבעו על ידי ועדת היגוי אשר אמונה על תכנית המלגות.

 

בדברי הפתיחה של ועדת ההיגוי ציין יו"ר הועדה לתכנון ותקצוב שבמועצה להשכלה גבוהה פרופ' מנואל טרכטנברג כי "ההשכלה הגבוהה הינה מכנה משותף לכולם וישנה חשיבות עליונה לכך שכלל האוכלוסיות בחברה יהיו מיוצגות. על מנת לאפשר זאת בנתה ות"ת תכנית הוליסטית שתסייע לבני החברה הערבית משלב התיכון ועד לתארים המתקדמים והתעסוקה. זאת תוך הרחבה של אפשרויות הקליטה וההשתתפות בחברה ובמשק הישראלים, במגוון רחב של מקצועות ותחומי עניין."

 

תכנית המלגות הינה חלק מתכנית מקיפה של המועצה להשכלה גבוהה להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית אשר מסתכמת בסך של כ-300 מיליון ₪ למשך 6 שנים. מטרת התכנית הינה להגדיל את הייצוג של החברה הערבית בהשכלה הגבוהה בדגש על איכות הקליטה והלימודים, על ידי מענה כולל ורציף לסטודנט הערבי, החל מהגדלת המודעות ללימודים לתואר ראשון, ייעוץ והכוון להשכלה גבוהה למתאימים וסיוע בהשתלבות בלימודי התואר הראשון וכלה בעידוד סטודנטים מצטיינים ללימודים בתארים מתקדמים וקליטת סגל מצטיין.

 

במסגרת תקצוב המוסדות מתאפשר מענה לקשיים שונים בהם נתקלים סטודנטים ערבים המבקשים להיכנס לשערי האקדמיה דוגמת: תגבור שפתי, מיומנויות למידה, אוריינטציה אקדמית, הכנה תרבותית, חונכות חברתית ואקדמית, מלגות ועוד.

 

במסגרת גיבוש התכנית מופו חסמים של האוכלוסייה הערבית בדרך להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה, ובין השאר זוהה הצורך במתן סיוע כלכלי לסטודנטים ערבים ממעמד סוציואקונומי נמוך המתקשים מסיבות אלה להיכנס בשערי האקדמיה. בהתאם לנתונים, הסטודנטים הערבים מגיעים מרקע סוציואקונומי נמוך בממוצע מהסטודנט היהודי; היצע המלגות וההלוואות העומד לרשותם לצורך מימון שכ"ל ודמי קיום מצומצם ונמוך משמעותית מסטודנטים יהודים. בנוסף הצורך של הסטודנטים הערבים להשקיע בלימודים במיוחד בשנה-שנתיים הראשונות לא מאפשר עבודה במקביל.

 

הקריטריונים להגשת בקשה לקבלת המלגה יפורסמו לסטודנטים בשבועות הקרובים.