הערכת איכות

לשון עברית

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

חוות דעת כללית, מעקב - חוות דעת

הדוח הכללי - לשון עברית, דוח הוועדה

החלטת מל”ג מישיבתה ביום 21.5.13 – לשון עברית, החלטת מל"ג

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון – נספחים לדוח הועדה (לשון עברית), דוח הוועדה

אוניברסיטת בן גוריון – דוח הועדה (לשון עברית), דוח הוועדה

תגובת אוניברסיטת בן גוריון (לשון עברית), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בן גוריון - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת בן גוריון - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר אילן – דוח הועדה (לשון עברית), דוח הוועדה

אוניברסיטת בר אילן – נספחים לדוח הועדה (לשון עברית), דוח הוועדה

תגובת אוניברסיטת בר אילן (לשון עברית), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בר אילן - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת בר אילן - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה – נספחים לדוח הועדה (לשון עברית), דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת חיפה - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת חיפה – דוח הועדה (לשון עברית), דוח הוועדה

תגובת אוניברסיטת חיפה (לשון עברית), תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת תל אביב - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת תל אביב – דוח הועדה (לשון עברית), דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב – נספחים לדוח הועדה (לשון עברית), דוח הוועדה

תגובת אוניברסיטת תל אביב (לשון עברית), תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה העברית בירושלים

תגובת האוניברסיטה העברית (לשון עברית), תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה העברית - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

האוניברסיטה העברית - נספחים לדוח הועדה (לשון עברית), דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

האוניברסיטה העברית - דוח הועדה (לשון עברית), דוח הוועדה