19/04/2016

מגבירים את השקיפות במוסדות להשכלה גבוהה – לראשונה: פרסום עקרי נתוני הדוחות הכספיים של המוסדות להשכלה הגבוהה

הוועדה לתכנון ותקצוב שבמועצה להשכלה גבוהה החלה בחשיפת נתוני הדוחות הכספיים של כלל המוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות מתוקצבות ומוסדות להשכלה גבוהה שאינם מתוקצבים) לציבור הרחב.

במסגרת זו, הועלו היום (יום ג') לוחות ריכוז נתוני הדוחות הכספיים של המוסדות לשנים תשע"ג ו תשע"ד המציגים את תמצית המאזן ותמצית דוח על הפעילויות בפורמט אחיד המאפשר השוואה. ההחלטה על חשיפת הנתונים התקבלה בוועדה לתכנון ותקצוב זאת בהמשך לקביעת הנחיות דיווח כספי אחיד למוסדות להשכלה גבוהה וכחלק ממדיניות הוועדה לתכנון ותקצוב להגברת השקיפות.

 

בשלב זה הועלה ריכוז נתוני הדוחות הכספיים והחל מהשנה הבאה נערכת עבודה להעלאת הדוחות המלאים.

יודגש כי פרסום תמצית הדוחות הינו שלב נוסף בהגברת השקיפות של פעולות מל"ג – ות"ת וועדותיה השונות, וכי הדבר יאפשר לציבור מעקב אחר מצבם הפיננסי של המוסדות להשכלה.

 

 

הודעה לתקשורת – עיקרי הדוחות הכספיים

תמצית נתוני הדוחות הכספיים של המוסדות להשכלה גבוהה לשנים תשע"ג-תשע"ד