מדיניות פרטיות

מאחר והמועצה להשכלה גבוהה (להלן: “המועצה”) מכבדת את פרטיותם של המבקרים והמשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה http://www.che.org.il (להלן: “האתר“), החליטה המועצה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי המועצה ביחס לפרטיות המבקרים באתר, האם וכיצד משתמשת המועצה במידע, הנמסר לה על-ידי המבקרים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

 

כללי

בעת ביקור באתר המועצה אוספת הן מידע אודות המבקר באתר כחלק מתהליך הגלישה באתר (למשל כתובת IP שממנה מגיע הגולש, דפים שהוא צופה בהם וכיו”ב), והן מידע סטטיסטי ומצטבר (כדוגמת השפה בה נצפה האתר וכיוב’).

המועצה אוספת את הנתונים לצורך מטרות שונות כגון לצורך תיפעולו התקין והשוטף של האתר, לצורך שיפור חווית המשתמש באתר, כדי לספק שירות טוב יותר למשתמשי האתר, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המבקר ולצורכי אבטחת מידע.

 

המועצה משתמשת בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של מידע בזמן שאתה מבקר באתר כולל שליחה של קובצי Cookie וקבצים דומים וטכנולוגיות אחרות למכשיר של המשתמש.

דפדפנים מסוימים כוללים אפשרות להימנע מקבלת קובצי Cookies, כך שבאפשרותך להגדיר את הדפדפן לחסום את כל קובצי הCookie- ואחרים (אם אינך יודע כיצד לחסום את קובצי העוגיות- בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש). עם זאת, קח בחשבון כי חסימת העוגיות עלול לגרום לכך שהמבקר באתר לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר או לצפות בחלק מהדפים באתר.

 

השימוש במידע

המועצה אינה משתפת מידע שהיא אוספת עם חברות, ארגונים ואנשים מחוץ למועצה, למעט למטרות המפורטות להלן –

  1. אם קיבלנו את הסכמתך לשיתוף המידע;
  2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים;
  3. לצורך עיבוד חיצוני;
  4. טעמים משפטיים (למשל לצורך כדי למלא צו שיפוטי, חוק, בקשה ממשלתית וכיו”ב);
  5. בכדי לזהות,למנוע או לטפל בתרמית, בסוגיות אבטחת מידע או בבעיות טכניות;
  6. להגן בפני פגיעה בזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני;

השימוש שייעשה במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

 

 

מסירת מידע לצד שלישי

המועצה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המבקר באתר ואת המידע שנאסף על פעילותו באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. במקרה של מחלוקת משפטית בין המבקר לבין המועצה שתחייב חשיפת פרטי המבקר;
  2. אם המבקר יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
  3. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המבקר או מידע אודותיו לצד שלישי;
  4. אם המועצה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שיתמזג/ישתף פעולה עם גוף אחר או שפעילות האתר תתמזג עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע

המועצה משקיעה מאמצים רבים כדי להגן המשתמשים והמידע שנאסף בפני גישה בלתי מורשית למידע, בפני שינוי בלתי מורשה של המידע וכן בפני חשיפתו או מחיקתו. לשם כך המועצה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המועצה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

דיוור אלקטרוני

מובהר, כי המועצה איננה שולחת דיוור אלקטרוני ישיר למעט לאלו שנרשמו לרשימות הדיוור הקיימות באתר המועצה. הרשמה לרשימות הדיוור של המועצה מהווה אישור למועצה לשלוח לנרשם מדי פעם באמצעות הדואר האלקטרוני מידע בדבר מידע חדש שעלה במסגרת מטרת רשימת הדיוור אליה נרשם. כל מי שנרשם לרשימת דיוור כאמור רשאי בכל עת לבקש להימחק מרשימת הדיוור של המועצה.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המבקר באתר, תפורסם על-כך הודעה באתר.

 

פניות למועצה

בכל שאלה אודות מדיניות הפרטיות באתר זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המועצה, ניתן לפנות למועצה לכתובת: ת.ד. 4037, ירושלים 91040; או לפקס מס’: 02-5094444.

E-mail: meida@che.org.il