27/02/2019

מדעי הנתונים – התואר המבוקש ביותר בקרב המוסדות האקדמיים

 

המל"ג השלימה את תכנון הפיתוח האקדמי של התכנית הרב שנתית לשנים 2017 – 2022. במסגרת הליך התכנון, הגישו המוסדות האקדמיים המתוקצבים  למל"ג וות"ת את תכניות הלימודים  שאותן הם מבקשים לפתוח בשנים הקרובות.

בין התכניות שהוגשו על ידי המוסדות להשכלה גבוהה בולטות במיוחד תכניות חדשניות במקצוע מדעי הנתונים. מתוך כלל התכניות שאושרו להגשה במסגרת התכנית הרב שנתית, מספר התכניות הגבוה ביותר היה מדעי הנתונים – סה"כ 19 תכניות לימוד במדעי הנתונים (10 תכניות לתואר ראשון ו-9 תכניות לתואר שני). תכנית זו אושרה לראשונה כתואר ראשון שלם בשנת תשע"ו, בטכניון.

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "מדעי הנתונים הפכו בשנים האחרונות לתחום רב השפעה בכלכלה ובעולם ההייטק בכלל ובמחקר האקדמי בפרט. היכולת להתמודדות עם נתוני ענק מצריכה מיומנויות ייחודיות המשלבות את כישורים במתמטיקה, בסטטיסטיקה ובמחשבים, ועל כן אנו רואים חשיבות רבה באישור תכניות הלימוד לתארים ראשון ושני במדעי הנתונים ובהכשרתם של כמה שיותר בוגרים בתחום".

 

תחום הנדסת הנתונים והמידע (Data Science) הוא תחום חקר חדש בישראל ובעולם ובשנים האחרונות , אשר מקנה כלים ומיומנויות לניתוח ומיצוי נתונים על מנת להפיק ידע חדש, בין היתר במטרה לתמוך בתהליכי קבלת החלטות. במסגרת תכניות הלימודים נדרשים הסטודנטים ללמידת אלגוריתמים וטכנולוגיות לניתוח מסדי נתונים רחבים ומגוונים (big data) בשלל תחומי הדעת. לימודי התואר עונים על צורך ברור של המשק ועל כן המוסדות מיהרו להגיש בקשות לפתיחת התכניות כבר בחומש הנוכחי.

 

בבקשת המוסדות לאישור תכניות הלימודים נכתב, בין היתר, כי כמות וזמינות הנתונים המיוצרים בפורמטים שונים ( טקסט, תמונות, אודיו, וידיאו, נתוני חיישנים ועוד)  גדלו באופן משמעותי בעשורים האחרונים. במקביל, חלו התפתחויות בחומרה ייעודית לתקשורת, אחסון ועיבוד נתונים, וגדל ההיצע הגדול של שיטות חדשות לניתוח ועיבוד נתונים (כדוגמת deep learning), אשר  מאפשרים התפתחות מהירה של התחום כיום. ניתוח מתוחכם של נתונים אלו יכול לגלות בהם תבניות ודגמים שאחרת לא היו מתגלים, והפקת תובנות חדשות בתחומים מגוונים, חלקם בעלי פוטנציאל יישומי גבוה.