הערכת איכות

מדעי התזונה

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

תגובת האוניברסיטה העברית לדוח הכללי, תגובת המוסד- הערכה

הדוח הכללי, דוח הוועדה

הדוח הכללי, דוח הוועדה

החלטת מל"ג מישיבתה ביום 01.01.13 , החלטת מל"ג

חוות דעת כללית 2014, מעקב - חוות דעת

אוניברסיטת אריאל בשומרון

המרכז האוניברסיטאי אריאל- דוח הועדה, דוח הוועדה

המרכז האוניברסיטאי אריאל- תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת אריאל - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת אריאל - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

האוניברסיטה העברית- דוח הועדה, דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

האוניברסיטה העברית - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב

המכללה האקדמית תל חי

המכללה האקדמית תל חי - חוות דעת, מעקב - חוות דעת

המכללה האקדמית תל-חי - דוח הועדה, דוח הוועדה

המכללה האקדמית תל-חי - תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

המכללה האקדמית תל חי - החלטת מל"ג, החלטת מל"ג- מעקב