הערכת איכות

מדע המדינה ויחסים בינלאומיים

החלטת מל"ג

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

דוח ועדה כללי - אנגלית , דוח הוועדה

החלטת מל"ג 27.11.11, החלטת מל"ג

תגובת המכללה האקדמית תל אביב יפו, תגובת המוסד- הערכה

החלטת המועצה להשכלה מיום 29.1.13 - תכניות הפעולה, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 12.2.2013- פוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון, החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה , דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בר-אילן

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת בר-אילן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג מיום 15.10.13 , החלטת מל"ג- מעקב

אוניברסיטת חיפה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת חיפה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה, דוח הוועדה

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

המכללה האקדמית של תל-אביב יפו

המכללה האקדמית ת"א יפו - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

המרכז הבינתחומי הרצליה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- הערכה

המרכז הבינתחומי - דוח הוועדה, דוח הוועדה