30/04/2019

מהפכת ההיי-טק בחברה הערבית

תוך 6 שנים הוכפל מספר הסטודנטים מהחברה הערבית הלומדים במקצועות ההיי-טק

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ: "הנתונים המרשמים מעידים על ההצלחה הגדולה של מהפכת הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית ששמה דגש על שילובם של הסטודנטים במקצועות העילית של האקדמיה בישראל, ואכן היום אנו רואים את הסטודנטים הערבים לומדים ומצטיינים בכל הקמפוסים בישראל. מל"ג וות"ת ימשיכו לפעול ולעודד את עשרות אלפי הסטודנטים מהחברה הערבית להיענות לאתגר ולהשתלב במקצועות מבוקשים במשק, כמובן תוך מתן מעטפת ליווי אקדמית וסיוע כלכלי".

 

הישג לתכנית הלאומית לחיזוק לימודי ההיי-טק: על פי נתונים חדשים של המל"ג, תוך 6 שנים הוכפל מספרם של הסטודנטים מהחברה הערבית הלומדים תואר ראשון במסלולי ההייטק (מ- 1,851 סטודנטים בלבד בשנת 2012 ל- 3,778 סטודנטים בשנת 2018). הגידול המרשים בא לידי ביטוי גם באחוזים, כאשר בשנת 2018 הסטודנטים מהחברה הערבית היוו כ-12% מסך כלל הלומדים את מקצועות ההיי-טק (31,268 סטודנטים) לעומת 8% בלבד בשנת 2012 (מתוך 24,378 סטודנטים).

מהנתונים עולה שבזמן שכלל אוכלוסיית ההיי-טק גדלה ב- 30% שיעורם של הסטודנטים מהחברה הערבית גדל בכ-100%

לימודי ההיי-טק כוללים את התחומים הבאים: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מערכת תקשורת, הנדסת תוכנה, הנדסת אופטיקה, מדעי המחשב ומתמטיקה.

סטודנטים לשנה א' במקצועות ההייטק: הנתונים עולה כי הכפלת הסטודנטים באה לידי ביטוי גם במספרם של הסטודנטים מהחברה הערבית המשתלבים (שנה א') במקצועות ההיי-טק: בשנת 2018 – 1,333 סטודנטים מהחברה הערבית השתלבו בלימודי ההיי-טק (שנה א') לעומת 636 סטודנטים בלבד בשנת 2012.

אוניברסיטאות ומכללות: הנתונים מלמדים כי בין השנים 2012 – 2018 חל גידול של כ- 90% במספר של הסטודנטים מהחברה הערבית הלומדים את מקצועות ההיי-טק באוניברסיטאות, וגידול מקביל של כ- 140% במספרם של הסטודנטים מהחברה הערבית הלומדים את מקצועות ההיי-טק במכללות.  (ראה טבלה)

 

תואר ראשון – מקצועות ההיי-טק (חברה ערבית)

 תשע"ב  תשע"ג  תשע"ד  תשע"ה  תשע"ו  תשע"ז  תשע"ח
אוניברסיטאות         1,264         1,416         1,489         1,666         1,889         2,115         2,386
 מכללות            587            693            792            901            967         1,072         1,392