13/04/2021

מהפכת הלמידה הדיגיטלית באקדמיה מתרחבת

50 אשכולות לימוד של קורסים דיגיטליים במגוון רחב של תחומי דעת, ביניהם מדעי הרוח, מדעי החברה, רפואה ובריאות הציבור, מדעי המחשב והנדסה הוגשו ע"י מוסדות להשכלה גבוהה במסגרת קול קורא שהוציאה ות"ת. האשכולות יאפשרו לימודי העשרה, הכשרה ולמידה חדשניים הן לסטודנטים רשומים והן ללומדים חיצוניים מאוכלוסיות מגוונות.

50 אשכולות לימוד חדשים הוגשו במסגרת תוכנית תמיכה תלת-שנתית של ות"ת להקמה וביסוס של תשתיות לקידום ופיתוח אסטרטגי של למידה דיגיטלית במוסדות להשכלה גבוהה. אשכולות הלימוד הכוללים מגוון רחב של תחומי דעת: מדעי הרוח, מדעי החברה, רפואה ובריאות הציבור, מדעי המחשב והנדסה, מורכבים מ 3-5 קורסים אקדמיים המיועדים הן לסטודנטים וסטודנטיות מדיסציפלינות שונות  במוסד להשכלה גבוהה והן ללומדים חיצוניים במסגרת למידה לאורך החיים לטובת הרחבת ההשכלה האקדמית. כל אוניברסיטה התחייבה להפקה של 6 אשכולות, כאשר אחד מהם יפותח עבור פלטפורמת הלמידה הדיגיטלית הלאומית: קמפוס IL.

פיתוח אשכולות הלימוד במסגרת התכנית החדשה מהווה חלק ממהפכת הלמידה הדיגיטלית באקדמיה שהחלה ביוזמת ות"ת-מל"ג ואפשרה למערכת האקדמית כולה - אוניברסיטאות ומכללות - לפעול באופן מלא במהלך משבר הקורונה מבלי לפגוע בציבור הסטודנטים ובמחקר..
המוסדות האקדמיים המשתתפים בתכנית יידרשו בסיום שלוש שנות הפעלתה (תשפ"א-תשפ"ג) לשלב למידה דיגיטלית ב- 30% מקורסי ההוראה ולוודא כי כל סטודנט לתואר ראשון במוסד ילמד לפחות שני קורסים העושים שימוש בלמידה דיגיטלית.
התמיכה התקציבית של הוועדה לתכנון ולתקצוב תינתן עבור פיתוח והקמת תשתיות טכנולוגיות, תשתיות הון אנושי טכנולוגי וטכנו-פדגוגי (הכשרה, תמיכה, פיתוח, שילוב כלים חדשניים ללמידה דיגיטלית ועוד), וכן מיסוד מערכי מעקב, בקרה, איסוף נתונים ומחקר לטובת הערכה ופיתוח של הלמידה הדיגיטלית.  אשכולות הלימוד יונגשו גם לסטודנטים מחוץ למדינת ישראל, זאת בהתאם למדיניות מל"ג-ות"ת לקידום הבינלאומיות וחשיפת המערכת האקדמית הישראלית לסטודנטים זרים.

תקציב התכנית עומד על סכום של 140 מיליון.

פרופ' יפה זילברשץ: "אשכולות הלימוד נועדו להעשיר את הידע שסטודנטים יכולים להפיק בתקופת לימודיהם לתואר אקדמי. בנוסף ניתן יהיה להנגיש ידע באמצעות האשכולות הללו לציבור הרחב לשם הרחבת הידע ולעדכון מקצועי בתחומי הדעת השונים כחלק מתהליך הלמידה לאורך החיים (Life Long Learning). השימוש במדיה הדיגיטלית מאפשר את הגמישות להנגשה רחבה של העושר השמור במוסדות האקדמים."