17/12/2019

מהפכת לימודי האנגלית באקדמיה
מל"ג אישרה: כל סטודנט ילמד לפחות 2 קורסים באנגלית

המשמעות המידית: בתוך 5 שנים יעברו המוסדות לשיטת הלמידה  לפי  ארבע   מיומנויות שפה: קריאה, כתיבה, הבנה ודיבור, ולצד זה כל סטודנט בהשכלה הגבוהה ילמד לפחות 2 קורסים בשפה האנגלית  – הכשרה לשפה או קורסי תוכן באנגלית בהתאם לרמת הסטודנט באנגלית.

במל"ג מציינים כי רכישת מיומנויות בשפה האנגלית נדרשת לשם התמודדות עם חומרי הרקע בקורסים השונים במהלך לימודיהם האקדמיים, ושילוב הבוגרים באופן מיטבי בשוק התעסוקה המקומי והבינלאומי.

המועצה להשכלה גבוהה אישרה היום (17.12.2019) את הרפורמה בלימודי האנגלית בהשכלה הגבוהה.
ההחלטה קובעת כי  בתוך 5 שנים (עד שנה"ל תשפ"ה 2024-2025), מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל תעבור ללימוד והערכה של השפה האנגלית בשיטה הכוללת את ארבע המיומנות הנדרשות בשפה: קריאה, כתיבה, הבנה ודיבור  (CEFR).

כל סטודנט שיחל לימודיו במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל משנה"ל תשפ"ב, ילמד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודי התואר הראשון. בדרישה זו יכולים להיכלל: קורסי הכשרה ללמידת השפה, קורסי תוכן מהדיסציפלינה, קורסי בחירה, קורסי העשרה, קורסים רוחביים במוסד בשפה האנגלית וכיו"ב. הקורסים אותם ילמד הסטודנט ייקבעו בהתאם לרמת האנגלית שלו בעת קבלתו ללימודים.

הרפורמה בלימודי האנגלית באה בעקבות דו"ח של ועדה בינלאומית שהוקמה על ידי המל"ג לצורך בחינת  לימודי האנגלית למטרות אקדמיות בישראל, כמו גם התייחסות המוסדות להשכלה גבוהה  והתאחדות הסטודנטים. הליך זה של המל"ג הובל על ידי פרופ' חיים טייטלבאום.

על מנת לשמור על הרצף של התכנים והידע בשפה האנגלית מלימודי התיכון ובכניסה לעולם האקדמי, התהליך התנהל בתאום עם משרד החינוך, אשר התחייב לעבור למתכונת החדשה של ארבע המיומנויות בלימודי האנגלית, לרבות בבחינות הבגרות.

פרופ' אדו פרלמן, סיו"ר מל"ג :  "המועצה להשכלה גבוהה רואה חשיבות רבה בלימודי האנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות, כחלק ממערך הקניית כלים וידע מספק לסטודנטים במהלך לימודיהם לתואר אקדמי כמו גם להשתלבותם באופן מיטבי בשוק התעסוקה המקומי והבינלאומי לאחר סיום לימודיהם".