11/02/2018

"מובילים באקדמיה" – תכנית חדשה של מל"ג, ות"ת וקרן אדמונד דה רוטשילד

  • תכנית חדשה של מל"ג, ות"ת וקרן אדמונד דה רוטשילד תאתר את אנשי האקדמיה המצטיינים, ותקנה להם את הכלים והמיומנויות להשתלב בעתיד בתפקידי ניהול בכירים כגון: נשיאים וסגני נשיא, רקטורים ומנכ"לים.
  • כיום המוסדות מנוהלים על ידי אנשי אקדמיה בכירים אשר עיקר עיסוקם והכשרתם הוא בתחום המחקר והוראה ולא בהכרח בתחום הניהול וההובלה האקדמיים

 

יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ: "מצוינות אקדמית פירושה גם מצוינות ניהולית. התכנית החדשה תאתר את החוקרים המצטיינים ועובדי המינהל בדרגות הביניים, תקנה להם את הכלים הניהוליים ותיצור את חיל החלוץ שיחולל את השינוי וינהיג בעתיד את מערכת ההשכלה הגבוהה לפסגות בתחומי המחקר, הניהול וקידום הסטודנטים".

 

אלי בוך, מנהל פילנתרופיה בקרן אדמונד דה רוטשילד: "קרן אדמונד דה רוטשילד פעולת מזה 60 שנה לקידום ההשכלה הגבוהה בישראל. אנו מאמינים בפיתוח הון אנושי ומפעילים, במסגרת 'עתודות לישראל', תכניות שעיקרן בניית עתודה איכותית ומקצועית לתפקידים מרכזיים בשירות הציבורי.
אנו רואים בתכנית 'מובילים באקדמיה', מהלך אסטרטגי, אשר יסייע לעצב את הדור הבא של מקבלי החלטות אשר ישפיעו על עתיד ההשכלה הגבוהה בישראל".

 

מל"ג, ות"ת וקרן אדמונד דה רוטשילד אישרו תכנית חדשה לאיתור והכשרה של עתודת מובילים באקדמיה באוניברסיטאות ובמכללות בישראל. התכנית, "מובילים באקדמיה", תאתר את אנשי האקדמיה והמנהל המצטיינים בדרגות הביניים, ותקנה להם את הכלים והמיומנויות להשתלב בעתיד בתפקידי ניהול אקדמיים בכירים ואדמיניסטרטיביים בכירים כגון: נשיאים וסגני נשיא, רקטורים, מנכ"לים וכד'.

 

במל"ג מציינים כי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל מנוהלים על ידי אנשי אקדמיה בכירים אשר עיקר עיסוקם והכשרתם הוא בתחום המחקר והוראה ולא בהכרח בתחום הניהול וההובלה האקדמיים. עם זאת, מתוקף עבודתם, המנהלים האקדמיים נדרשים לתת מדי יום מענה למגוון נושאים ושאלות אסטרטגיות משמעותיות, בהן: קביעת יעדים, סדרי עדיפויות, תכנון, ניהול אנשים, רגולציה ועוד. כמו כן, הניהול האקדמי לרוב ממעט במפגשים עם הסגל המנהלי, מפגשים אלו מאפשרים לראות את התמונה השלמה.

 

הצורך הגדול בתכנית מסוג זה בא לידי ביטוי בעיקר באוניברסיטאות שבהן ריבוי הפקולטאות ומגוון בעלי התפקידים האקדמיים והמינהליים גדול באופן ניכר, אך התכנית תכלול גם נציגים ממגוון המכללות. הנחת המוצא היא שבעלי התפקידים הבכירים ניצבים בפני דילמות מורכבות המחייבות הבנת תהליכים רוחביים-אסטרטגיים, הכרת בעלי תפקידים בתוך המוסדות ומחוץ להם והשלכות הרוחב של עבודתם.

 

בהחלטת מל"ג וות"ת נקבע כי חזון התכנית "הוא בניית קבוצת השפעה עתידית של "סוכני שינוי", מכלל המוסדות האקדמיים בישראל, שתפעל לקידומה של מערכת מצטיינת, לומדת וחדשנית, הצופה את פני העתיד לטובת קידום המחקר, הסטודנטים וכללי המשק".

 

התכנית "מובילים באקדמיה" תצא לדרך בנובמבר 2018 ויטלו בה חלק כ-40 אנשי אקדמיה בכירים ומנהלים במוסדות אקדמיים (בהם: דיקנים, דיקני משנה, ראשי מחלקות, סמנכ"לים, ראשי אגפים ועוד), שיבואו מדיסציפלינות שונות תוך לקיחה בחשבון של איזון מגדרי וייצוג מגוון אוכלוסיות. תכנית ההכשרה תכלול: סוגיות ניהול והובלה אקדמיים (תקצוב, מחקר, רגולציה, בינלאומיות ), כישורי ניהול כלליים (כלכלה, מימון, ניהול מערכות מידע, ניהול ידע ) כמו גם כישורי ניהול רכים בתחום משאבי האנוש.

 

היקף התכנית יהיה כ- 300-400 שעות לימוד הכוללים השתלמות של כ- 10 ימים במערכות אקדמיות מקבילות בחו"ל. כמו כן תוקם ועדת היגוי שתלווה את התכנית ותעקוב מקרוב אחר הצלחתה.