08/04/2012

מועדי ישיבות קודמות ות"ת

להלן מועדי ישיבות הוועדה לתכנון ולתקצוב שנערכו בשנים קודמות:

יולי 2011
6.7.11
27.7.11

יוני 2011
15.6.11

מאי 2011
4.5.11
25.5.11

אפריל 2011
13.4.11

מרץ 2011
9.3.11
23.3.11

פברואר 2011
9.2.11

ינואר 2011
19.1.2011

דצמבר 2010
8.12.10

נובמבר 2010
3.11.10
17.11.10