27/06/2017

מחזקים את הסטודנטים המשרתים במילואים

צוות מקצועי של המל"ג ייבחן את הרחבת הזכויות של סטודנטים שבן/בת הזוג שלהם משרת/ת במילואים

  • הצוות יבחן גם את הרחבת הזכויות של סטודנטים שנקראו לגיוס חירום בצו – 8
  • הצוות יגיש את המלצותיו לאישור המל"ג בחודשים הקרובים

 

שר החינוך ויו"ר המל"ג נפתלי בנט: "המילואימניקים הם הגיבורים האמתיים של החברה הישראלית, שבכל רגע נתון מוכנים לעזוב את הבית והעבודה ולצאת לשירות המולדת. מחובתנו לעשות את ההתאמות הנדרשות עבור אותם סטודנטים המשרתים במילואים ולאפשר להם לצאת לשירות בראש נקי, כשהם בטוחים בכך שהלימודים שלהם או של בנות זוגם לא יפגעו".

 

יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ אמרה: "המל"ג מחויב להצלחתם של הסטודנטים משרתי המילואים הן בזירה הצבאית והן בזירה האקדמית. לשמחתי מאז התיקון לחוק, המוסדות האקדמיים מאפשרים לסטודנטים משרתי המילואים את מלוא ההתאמות להן הם זכאים. כעת אנו בוחנים את האפשרות להרחיב את ההתאמות לסטודנטים ולכלול בהן גם את בני/בנות הזוג של משרתי המילואים וכן להוסיף התאמות לסטודנטים שנקראים לגיוס חירום (צו 8)".

 

המועצה להשכלה גבוהה בוחנת אפשרות למתן התאמות נוספות לסטודנטים המשרתים במילואים: על פי החלטת ועדת המשנה של המל"ג למדיניות אקדמית, לאחרונה הוקם צוות מקצועי אשר יבחן את הצורך בתיקון כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), והוספת התאמות נוספות, הן באשר לסטודנטים אשר נקראו לגיוס חירום (צו 8) והן באשר להתאמות שיינתנו לסטודנטים שבן/בת הזוג שלהם משרת/ת במילואים.

 

הצוות אשר כולל חברי מל"ג, אנשי אקדמיה ונציגי סטודנטים, צפוי להגיש את המלצותיו לאישור המל"ג בחודשים הקרובים. יצוין כי ההחלטה על הקמת הצוות המקצועי התקבלה בהמשך להחלטת הממשלה אשר ביקשה ממל"ג לבחון את הצורך בעדכון הכללים בנושא.

 

בהקשר זה, יודגש כי בשנת 2012 המל"ג קבעה שורה של כללים מכח חוק זכויות הסטודנט, אשר חייבו את המוסדות להשכלה גבוהה במתן התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים. כללים אלו עסקו בין היתר בנושאים הבאים: היעדרות משיעורים, מועדי בחינות, דחיית הגשת מטלות, הארכת לימודים, נקודות זכות אקדמיות ועוד.

יודגש כי מאז קביעת הכללים הגיעו למל"ג פניות ספורות בלבד של סטודנטים שלא קיבלו את הזכויות שלהם כנדרש, וככל שהפנייה נמצאה מוצדקת הנושא טופל מידית. במרבית המקרים המוסדות להשכלה גבוהה הקפידו על שמירת הכללים כמתחייב בחוק.

עם זאת, בדיון שהתקיים לאחרונה בוועדת המשנה של המל"ג למדיניות אקדמית, בראשות סיו"ר המל"ג, פרופ' אדו פרלמן, הוחלט לבחון את הצורך בהתאמות נוספות לסטודנטים המשרתים במילואים. אחת האפשרויות שהצוות יבחן היא אימוץ ההתאמות בדומה להטבות הניתנות לסטודנטים שבת הזוג שלהם ילדה תינוק.

על פי כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה)  זכאי בן הזוג (הסטודנט) שאשתו ילדה, לפטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים לאחר הלידה. כמו כן בן הזוג זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים  המקובלים במוסד, בגין היעדרות מבחינה שנערכה במהלך 3 שבועות מיום הלידה.

כעת הצוות המקצועי של המל"ג יבחן את האפשרות להעניק התאמות דומות גם לסטודנטים שבני הזוג שלהם משרתים במילואים

 

למידע נוסף על זכויות סטודנטים