הערכת איכות

נדרשת בחינה מחודשת של תכניות לתלמידי חו”ל ברפואה עקב גידול משמעותי במספר תלמידי חו”ל, העלול לפגוע בסטודנטים הישראלים

הדו”ח הכללי של הוועדה להערכת איכות תחום לימודי הרפואה בישראל הצעת החלטה:   ועדת המשנה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ’ סטיב שונבאום על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו”חות שהגישה. בגין החשיבות הרבה של הנושאים המובאים להלן, לחינוך הרפואי במדינת ישראל ולעתיד הרפואה בכללותה וכן האופי המולטי דיסציפלינרי של הפתרונות הנדרשים, ממליצה ועדת המשנה…

החלטת מל"ג

הדו”ח הכללי של הוועדה להערכת איכות תחום לימודי הרפואה בישראל

הצעת החלטה:

 

  1. ועדת המשנה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ’ סטיב שונבאום על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו”חות שהגישה.
  2. בגין החשיבות הרבה של הנושאים המובאים להלן, לחינוך הרפואי במדינת ישראל ולעתיד הרפואה בכללותה וכן האופי המולטי דיסציפלינרי של הפתרונות הנדרשים, ממליצה ועדת המשנה למל”ג להעביר את הדיון והטיפול בנושאים שעלו בדו”ח לפורום מקצועות הרפואה המוקם בימים אלה בראשותו של פרופ’ יוסף מקורי. בין היתר הפורום מתבקש לדון בנושאים הבאים:
  • מציאת מנגנון לשיתוף פעולה בין הגורמים השונים במערכת הבריאות בישראל (בתי הספר לרפואה, בתי חולים, משרד הבריאות, קופות החולים וכיו”ב)
  • היעדר תכנון והכוונה של סטודנטים לתחומי התמחות שקיים בהם מחסור חמור ברופאים
  • יחס נמוך של מיטות/סטודנטים
  • היעדר פיצוי כספי הולם לרופאים המלמדים את החלק הקליני של ההוראה
  • היעדר הכוונה לרפואת משפחה /חינוך רפואי בקהילה
  • המספר הגדול של סטודנטים מחו”ל במסגרת תכניות חו”ל- על חשבון סטודנטים ישראלים
  • היעדר יישום של הדוחות הקודמים על ידי המוסדות (דו”ח ועדת ההערכה משנת 2007 , דו”ח גלזר ישראלי, דו”ח ה-OECD)
  1. הפורום יתבקש לעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית ומסקנותיה תוך שיתוף פעולה עם המוסדות האקדמיים ומערכות הבריאות השונות בישראל.

 

המלצות הועדה

ועדת הערכה ראשונה

כללי

החלטת מל"ג 1.4.08, החלטת מל"ג

דוח ועדה כללי, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 29.11.11, החלטת מל"ג- מעקב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

דוח ועדה כללי - עברית, דוח הוועדה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה, דוח הוועדה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

הטכניון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

ועדת הערכה שנייה

הדוח הכללי, דוח הוועדה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון, תגובת המוסד - הערכה

אוניברסיטת בן גוריון – דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בר-אילן

בר אילן - תגובה, תגובת המוסד - הערכה

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת תל אביב, תגובת המוסד - הערכה

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית – דוח הוועדה, דוח הוועדה

האוניברסיטה העברית, תגובת המוסד - הערכה

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הטכניון, תגובת המוסד - הערכה

טכניון - דוח הוועדה, דוח הוועדה