הקרן הלאומית למדע

גידול הדרגתי של 50% בתקציב הקרן הלאומית למדע

התכנית הרב שנתית לחיזוק תשתיות המחקר כוללת גידול הדרגתי של 50% בתקציב הקרן הלאומית למדע. תקציב הליבה של הקרן יעמוד בשנת תשפ"ב, בסיום התכנית הרב שנתית, על סכום של כ 570- מיליון ₪ לשנה והתקציב כולו על כ 700- מיליון ₪  שנה. התוספות התקציביות מיועדות, בין היתר, להגדלת מספר המענקים, הגדלת גובה מענקי המחקר ולהרחבת התמרוצים שהם כוללים, כגון: עידוד למחקרים עם שותפים בינלאומיים ולתכניות מחקר מיוחדות בהן: רפואה ממוקדת אישית, קוונטום ועוד.
יצויין כי למעלה מ – 95% מפעילות הקרן ממומנת מכספי ות"ת.