תכנית מחקר משותפת ישראל – ארה”ב BSF-NSF

מעל 200 מיליון שקלים לתכנית מחקר משותפת ישראל – ארה”ב


גידול בתקציב התכנית BSF-NSF

תכנית BSF-NSF החלה לפעול בשנת 2013 במטרה לעודד שיתופי פעולה מחקריים בין חוקרים ישראלים לחוקרים אמריקאים. מדובר בתכנית יוקרתית למענקים בשורה של תחומי מחקר, בהם: מדעים מדויקים, הנדסה ומדעי המחשב, מדעי הטבע והחיים, מדעי כדור הארץ והסביבה, כלכלה ופסיכולוגיה ועוד. בשנים הקרובות צפוי גידול הדרגתי של כ- 60% בתקציב התכנית BSF-NSF כך שבסוף התכנית הרב שנתית (תשפ"ב) יעמוד על סכום של 38 מיליון ₪ לשנה. תקציב התכנית יאפשר להגדיל בצורה משמעותית את מספר מענקי המחקר הממומנים ע"י הקרן, להרחיב את מגוון תחומי המחקר ולחזק את שיתוף הפעולה בין המדע האמריקאי והמדע הישראלי.