10/02/2015

מידע חיוני בדבר תהליכי האקרדיטציה וסטטוס המוסדות להשכלה גבוהה לקראת הרישום לשנה”ל תשע”ו

 

לקראת פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תשע”ו להלן מידע מפורט וחיוני לציבור, לסטודנטים ולמועמדים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה:

 

 

מידע לקראת רישום