מלגות לקליטת סגל מצטיין

מטרות: תכנית זו מיועדת לתמיכה במדענים צעירים מצטיינים ומטרתה לאפשר לאוניברסיטאות לקלוט את המלגאים במשרה מלאה. האוניברסיטאות מתחייבות לקלוט המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה.


תקופת המלגה: במסגרת התכנית מוענקות לזוכים מלגות-סגל תלת-שנתיות של שלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה: כ- 300,000 ₪ בשנה, כגובה עלות השכר הממוצעת בדרגה בה נקלט המלגאי (מרצה / מרצה בכיר / פרופ’ חבר).


בנוסף מוענק למלגאים בשנה הראשונה מענק מחקר חד פעמי בגובה של 170 אלף ש”ח לתחומים הניסויים ובגובה של 50,000 ש”ח לתחומים העיוניים.


מס’ המלגות: מידי שנה מעניקה הות”ת 25 מלגות אלון למלגאים מהתחומים: מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי החיים , מדעים מדוייקים +הנדסה.


מלגות אלון לשנת תשע”ט


תקנון מלגות אלון תשפב


 מטרות: מלגות "מעוף" מיועדות למדענים צעירים מצטיינים, בני החברה הערבית, אזרחי מדינת ישראל. מטרתן לאפשר לזוכים להיקלט במערכת המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע”י ות”ת בישראל, אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות. המוסדות מתחייבים לקלוט המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה.


תקופת המלגה: המלגות הן תלת-שנתיות, לשלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה: כ- 300,000 ₪ בשנה, כגובה עלות השכר הממוצעת בדרגה בה נקלט המלגאי (מרצה / מרצה בכיר / פרופ’ חבר). בנוסף מוענק למלגאים הנקלטים באוניברסיטאות בשנה הראשונה מענק מחקר חד פעמי בגובה של 170 אלף ש”ח לתחומים הניסויים ובגובה של 50,000 ש”ח לתחומים העיוניים.


למלגאים הנקלטים במכללות מענק קליטה חד פעמי בגובה 100,000 ש”ח לתחומים הניסויים ו-30,000 ש”ח לתחומים העיוניים.


מס’ המלגות: מידי שנה מוענקות 6 מלגות מעוף כאשר 4 מהן מתוקצבות ע”י הות”ת ו-2 מלגות מתוקצבות ע”י קרן יד הנדיב.


מלגות מעוף לשנת תשע”ט


תקנון מלגות מעוף תשפב 


מטרת התכנית: קליטה של אנשי סגל אקדמי מקרב יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה. במסגרת התכנית, מדענים מצטיינים, יוצאי אתיופיה. מוסדות שיקלטו את המדענים יוצאי אתיופיה, יתחייבו בתום תקופת המלגה לקלוט את המלגאים במשרה קבועה במוסד.


תקופת המלגה: המלגות הן תלת-שנתיות, לשלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה: כ- 300,000 ₪ בשנה, כגובה עלות השכר הממוצעת בדרגה בה נקלט המלגאי (מרצה / מרצה בכיר / פרופ’ חבר). בנוסף מוענק למלגאים הנקלטים באוניברסיטאות בשנה הראשונה מענק מחקר חד פעמי בגובה של 170 אלף ש”ח לתחומים הניסויים ובגובה של 50,000 ש”ח לתחומים העיוניים. למלגאים הנקלטים במכללות מענק קליטה חד פעמי בגובה 100,000 ש”ח לתחומים הניסויים ו-30,000 ש”ח לתחומים העיוניים.


מס' המלגות: עד 4 מלגות בשנה.


תקנון מלגות סגל יוצאי אתיופיה תשפבמטרות התכנית:  • לעודד ולסייע לחוקרים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים להיקלט באוניברסיטאות המחקר המתוקצבות ע"י ות"ת;

  • בטווח הארוך להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר העוסקים בתחומי המחקר של מדע וטכנולוגיה קוונטיים.


תקופת המלגה: במסגרת התכנית מוענקות לזוכים מלגות-סגל תלת-שנתיות לשלוש שנים אקדמיות.


גובה המלגה:  • עלות שכר: עלות שכר ממוצעת של חבר סגל כ- 300,000 ₪ בשנה (בדרגת מרצה/מרצה בכיר/פרופסור חבר / פרופסור מלא) באוניברסיטאות המחקר.

  • מענקה קליטה: מענק חד פעמי לקליטת חבר סגל בגובה 1,730 אלפי ₪ לתחומים הניסיוניים ו-350 אלפי ₪ לתחומים התיאורטיים, אשר ייועד לסייע לאוניברסיטה בקליטת החוקר, לרבות הקמת מעבדה והקמת צוות מחקר וכו'.

  • מענק מחקר: מענק חד פעמי בגובה של 170 אלפי ₪ לתחומים הניסיוניים ו- 50 אלפי ₪ עבור התחומים העיוני, אשר ייועד בצורה בלעדית לצרכי מחקר וכו'.


מספר המלגות: מידי שנה מעניקה הות”ת עד 8 מענקים תלת-שנתיים לקליטת חברי סגל בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים.


*מועד ההגשה הסופי של מועמדים נבחרים על ידי האוניברסיטה הנו 26.5.2022. לפרטים נוספים יש לפנות לרכז/ת המלגות באוניברסיטה.


 


vegan CBD Gummies online