תכניות המלגות לבתר-דוקטורנטים (פוסט דוקטורנטים) מצטיינים

מטרות התכנית: לסייע לדוקטורנטיות מצטיינות מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות בתר- דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בחו”ל, במטרה לקלוט אותן עם סיום ההשתלמות כחברות סגל אקדמי באוניברסיטאות.


בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר חברות הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר בישראל. במסגרת התוכנית ניתנת העדפה לתחומי ידע בהם קיים מחסור בנשים בסגל האקדמי כמו: מדעי המחשב, הנדסה, מדעים פיזיקאליים.


תקופת המלגה: במסגרת התכנית מוענקות לזוכות מלגות דו-שנתיות לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה הוא 30-40 אלף דולר לשנה, בהתאם למצבה המשפחתי של המלגאית, והיא מיועדת לסיוע במימון ההוצאות להלן: הוצאות מחיה, כרטיסי טיסה למלגאית ולמשפחתה והוצאות בגין מעבר המשפחה לחו”ל. המלגה היא בגדר מלגה משלימה למקורות מימון נוספים שמשיגה המלגאית.


מס’ המלגות: החל מתשפ"א 30 מלגות כאשר קרן צוקרמן מעניקה במסגרת התוכנית עד 10 מלגות והות"ת עוד 20 מלגות


הנחיות – תכנית מלגות לבתר דוקטורנטיות מצטיינות תשפ"ד


 


 מטרות התכנית: לסייע לדוקטורנטים ערבים מצטיינים מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטאות מובילות בחו”ל, במטרה לקלוט אותם עם סיום ההשתלמות כחברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות או במכללות האקדמיות בישראל.


בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר חברי הסגל האקדמי מבני החברה הערבית.


תקופת המלגה: במסגרת התכנית מוענקות לזוכים מלגות דו-שנתיות לשתי שנים אקדמיות.


גובה המלגה הוא 20,000 דולר לכל שנה, והיא מיועדת לסיוע במימון ההוצאות להלן: הוצאות מחיה, כרטיסי טיסה למלגאית ולמשפחתה והוצאות בגין מעבר המשפחה לחו”ל. המלגה היא בגדר מלגה משלימה למקורות מימון נוספים שמשיג המלגאי.


מס’ המלגות: מידי שנה מעניקה ות”ת עד 14 מלגות.


מלגות לבתר-דוקטורנטים בני החברה הערבית-תקנון תשפד


 


 מטרות התוכנית: לעודד ולסייע לדוקטורנטים ולדוקטורנטיות מצטיינים מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט במוסדות מחקר מובילים בחו"ל בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים.


בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר בישראל העוסקים בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים


 


תקופת המלגה: המלגות הן דו-שנתיות לשנתיים אקדמיות, ומיועדות לסטודנטים אשר עתידים להתחיל את הפוסט דוקטורט בספטמבר 2021.


גובה המלגה: גובה המלגה הוא 45,000 דולר לכל שנה (במחירי תשפ"ב). בגין בן/בת זוג תהיה תוספת של 5,000 דולר לשנה. בגין כל ילד/ה תהיה תוספת של 5,000 דולר בשנה עד לתקרה של שני ילדים, כך שבכל מקרה סך המלגה לא יעלה על 60,000 דולר לשנה.


מספר המלגות: מדי שנה מעניקה הות"ת עד 4 מלגות לסטודנטים מצטיינים.


*מועד ההגשה הסופי של מועמדים נבחרים על ידי האוניברסיטה הנו 12.5.2022. לפרטים נוספים יש לפנות לרכז/ת המלגות באוניברסיטה.


 


 מטרת התכנית היא לסייע לדוקטורנטים יוצאי אתיופיה מצטיינים מאוניברסיטאות המחקר בישראל לצאת להשתלמות (פוסט דוקטורט) באוניברסיטאות מובילות בחו"ל, במטרה לקלוט אותם עם סיום ההשתלמות כחברים בסגל האקדמי באוניברסיטאות בארץ.  1. גובה המלגה עומד על80,000, ₪ לשנה .

  2. תקופת המלגה: המלגה מוענקת למשך שנתיים.

  3. מס' המלגות המוענקות: במסגרת התכנית, החל מתשפ"א יוענקו 3 מלגות בכל שנה.


התוכנית החלה לפעול בתשפ"א.


מלגות בתר דוקטורט יוצאי אתיופיה – הנחיות תשפד


 מטרות התכנית:  • לעודד ולסייע לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים, לצאת להשתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטאות מחקר בחו"ל;

  • בטווח הארוך, להביא להגדלת מספר החוקרים וחברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר בישראל העוסקים בתחומי המחקר של מדעי הנתונים.


תקופת המלגה: המלגות הן דו-שנתיות לשנתיים אקדמיות, ומיועדות לסטודנטים אשר עתידים להתחיל את הפוסט דוקטורט בספטמבר 2021.


גובה המלגה: גובה המלגה הוא 45,000 דולר לכל שנה (במחירי תשפ"ב). בגין בן/בת זוג תהיה תוספת של 5,000 דולר לשנה. בגין כל ילד/ה תהיה תוספת של 5,000 דולר בשנה עד לתקרה של שני ילדים, כך שבכל מקרה סך המלגה לא יעלה על 60,000 דולר לשנה.


מספר המלגות: מדי שנה מעניקה הות"ת עד 3 מלגות לסטודנטים מצטיינים.


*מועד ההגשה הסופי של מועמדים נבחרים על ידי האוניברסיטה הנו 12.5.2022. לפרטים נוספים יש לפנות לרכז/ת המלגות באוניברסיטה.