18/11/2012

מידע לסטודנטים בשעת חירום

לאור האירועים הביטחוניים ומבצע "צוק איתן" להלן רענון הנחיות המועצה להשכלה גבוהה בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים ,רכזי מילואים במוסדות ומידע נוסף.

 

אנו מייחלים לחזרה לשגרה במהרה ומחבקים את חיילי צה"ל.

 

שובו בשלום!

 

מצ"ב מכתבה של מנכל"ית מל"ג/ ות"ת אל ראשי המוסדות להשכלה גבוהה

 

סטודנטים/ות הנקראים/ות לשירות מילואים

עם פתיחת שנה"ל תשע"ג נכנסו לתקפם כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), התשע"ב-2012. כללים אלה, אשר נקבעו ע"י המועצה להשכלה גבוהה מכח חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז – 2007, מפרטים את הזכויות וההתאמות המגיעות לסטודנט המשרת במילואים.

להלן נוסח מקוצר ובו עיקרי הכללים.

 

את הנוסח המלא והמחייב ניתן למצוא באתר האינטרנט של המל"ג בכתובת
https://che.org.il/wp-content/uploads/2012/04/התאמות-לסטודנטים-המשרתים-בשירות-מילואים.pdf.

 

רכז/ת מילואים במוסדות

במידה וגויסתם/ן למילואים, תוכלו להתעדכן בזכויותיכם/ן דרך רכזי המילואים במוסדות להשכלה גבוהה.

רשימת רכזי המילואים ופרטי הקשר שלהם מצ"ב.

 

שאלות ותשובות

שאלה: האם הכללים ממצים את כל זכויותיי כסטודנט המשרת במילואים?

תשובה: הכללים מהווים רף מינימום כללי. על בסיס כללים אלה נדרש כל מוסד להשכלה גבוהה לקבוע הוראות פרטניות לסטודנטים המשרתים במילואים, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד.

 

 

קישורים שימושיים

אתר פיקוד העורף – http://www.oref.org.il

אתר התאחדות הסטודנטים בישראל – http://www.nuis.co.il