הבהרת המועצה להשכלה גבוהה לגבי מוסד ששמו:
“מכללת תילתן – המכללה לרפואה משלימה”

מכללת תילתן – המכללה לרפואה משלימה” הפועלת ברח’ יגאל אלון 123, בתל אביב הינה מוסד בו מתקיימים לימודים שאינם אקדמיים, והלימודים המתקיימים בו אינם מעניקים נקודות זכות אקדמיות.

ל”מכללת תילתן – המכללה לרפואה משלימה” אין היתר, הכרה או רישיון מאת המועצה להשכלה גבוהה לקיים לימודים אקדמיים כלשהם.

 

לבירורים ולמידע נוסף:

יש לפנות לתחום בקרה, אכיפה ורישוי, בפקס: 02-5094439

או Noaz@che.org.il

בציון שם ומספר טלפון