תכניות לאוכלוסייה החרדית

פרויקט המח"רים

המועצה להשכלה גבוהה משקיעה משאבים ומאמצים רבים להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית. במהלך השנים האחרונות פעילות מל"ג-ות"ת פתחה לרווחה את שערי ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה שעד אז הדירה רגליה ממנה כמעט באופן מוחלט.

פרויקט המח"רים (מסגרות חרדיות), הפועל החל משנת הלימודים תשע"ג, מהווה את ליבת התוכנית. במסגרת הפרויקט, הוקמו כ-14 מסגרות ייעודיות לאוכלוסיה החרדית במגוון מוסדות אקדמיים – מתוקצבים, שאינם מתוקצבים ומכללות להכשרת מורים – במבחר תחומי לימוד ובפריסה ארצית. התוכניות לחרדים כוללות מגוון רחב של תחומי לימוד, הנדסה, אמנות, אדריכלות, עזר רפואי, חינוך, ניהול, משפטים וכו'.

תוכנית המלגות וההלוואות

החל משנת 2012, מפעילה ות"ת את 'התוכנית להלוואות ומלגות לסיוע בשכ"ל לסטודנטים חרדים בהשכלה הגבוהה'. עפ"י התוכנית, כל סטודנט חרדי העומד בקריטריונים שיקבעו ע"י ות"ת, יוכל לקבל הלוואה בגובה שכ"ל. לאחר קבלת הזכאות לתואר, תהפוך חלק מההלוואה למלגה. גובה המלגה יהיה בהתאם לתחום הלימודים: 70% מגובה ההלוואה לתחומים יישומיים ונדרשים, ו-40% ליתר התחומים. כאשר המטרה היא לעודד לימודים של מקצועות יישומיים. בהקמתה, מרץ 2012, יועדה התוכנית לגברים בלבד. החל מינואר 2013, התוכנית הורחבה וגם נשים חרדיות זכאיות להשתתף בה. בתשע"ו כ-2,500 סטודנטים וסטודנטיות השתתפו בתוכנית.

התוכנית מופעלת ע"י קרן קמ"ח.

שילוב סטודנטים חרדים בתארים מתקדמים בפסיכולוגיה

החל משנה"ל תשע"ד מופעלת התוכנית לשילוב סטודנטים חרדים בלימודי המגמות הטיפוליות לתואר שני בפסיכולוגיה.

מטרת התוכנית היא הנגשת לימודי התואר השני בפסיכולוגיה במסלולים הטיפוליים (פסיכולוגיה קלינית – מבוגר וילד, חינוכית ושיקומית) עבור סטודנטים מהציבור החרדי. במסגרת התוכנית, הסטודנטים החרדים ישתלבו בתכניות הקיימות לתואר שני טיפולי בפסיכולוגיה.

האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת בן גוריון משתתפות בתוכנית. בשנת הלימודים תשע"ז הוקצו ע"י המוסדות במסגרת התוכנית 27 מקומות ייעודיים לסטודנטים חרדים.