תכנית "רואד" (הישגים לחברה הערבית)

תכנית "רואד" (הישגים לחברה הערבית) – 

שיפור מתן המידע וההכוון להשכלה גבוהה באמצעות הפעלת תכנית "רואד", תכנית מקבילה לתכנית "הישגים" של המל"ג בפריפריה, הפועלת בישובים הערביים ומהווה התייחסות ייעודית לחברה הערבית.

התכנית מסייעת לצעיר בשלב התיכון לקבל החלטה מושכלת ומותאמת עבורו להמשך  לימודים אקדמיים  על בסיס מידע מקיף על מערכת ההשכלה הגבוהה, ייעוץ אישי,  כלי אבחון מקצועיים, הכנה למבחני קבלה ופסיכומטרי והכוון למכינות הקדם אקדמיות. הישגים פועלת עם כ- 50 רכזים.

תקציב ות"ת השנתי המופנה לתכנית עומד על כ 15 מש"ח בשנה"ל תשפ"א