תכנית "רואד" (הישגים לחברה הערבית)

תכנית "רואד" (הישגים לחברה הערבית)בשנה"ל תשע"ח הרחיבה התוכנית את פעילותה בחברה הערבית בכ-10 אשכולות של ישובים, מחציתם בישובי החברה הבדואית כחלק מהחלטת ממשלה 2397 לפיתוח כלכלי וחברתי של החברה הבדואית בדרום. סה"כ פעלה התכנית בשנה"ל תשע"ח בכ – 40 אשכולות (הכוללים כ 60 ישובים) בכלל החברה הערבית, לרבות בישובים דרוזים, בדואים ומזרח ירושלים. בתשע"ט צפויה התכנית לגדול ב3.5 תקנים נוספים, 2 מהם יועדו לטובת ההרחבה במזרח י-ם  כחלק מהחלטות ממשלה 1775 ו-3790 לפיתוח כלכלי וחברתי של מזרח י-ם.