03/12/2020

מיזוג המכללה האקדמית לחינוך אוהלו והמכללה האקדמית תל-חי והעברת האחריות התכנונית והתקציבית של פעילות המכללה האקדמית לחינוך אוהלו ממשרד החינוך לות"ת

בשורה למכללה האקדמית לחינוך אוהלו והמכללה האקדמית תל-חי ולצפון של מדינת ישראל: מל"ג אישרה ביום 27.10.2020 את מיזוג המכללה האקדמית לחינוך אוהלו והמכללה האקדמית תל-חי והעברת האחריות התכנונית והתקציבית של פעילות המכללה האקדמית לחינוך אוהלו ממשרד החינוך לות"ת. המעבר יתבצע במהלך השנה הקרובה ולאחר שבקרוב יוסדר בפועל היישום באופן מלא.   

תהליך האיחוד שהחל בחמש השנים האחרונות כלל בדיקה מעמיקה בשורה של היבטים, בהם: איתנות פיננסית, היבטים משפטים, תשתיות ואיכות הוראה. בתום הבדיקה ולאחר שנמצא כי המיזוג עומד בכל התנאים המקדימים, מל"ג החליטה לאשר את המיזוג ואת העברת האחריות התכנונית והתקציבית של פעילות המכללה האקדמית לחינוך אוהלו ממשרד החינוך לות"ת.

המשמעות היא שהפעילות של המכללה האקדמית לחינוך אוהלו תתמזג לתוך המכללה האקדמית תל חי, כך שבסופו של תהליך תפעל בצפון המזרחי של מדינת ישראל מכללה אחת גדולה בסדר גודל של כ – 5000 סטודנטים לתואר ראשון ושני בתחומי המדעים, מדעי החברה, רוח וחינוך גופני, ולתעודת הוראה.

במסגרת פעילות המכללה הממוזגת תוקם פקולטה לחינוך והוראה שתכלול את מרכיבי המכללה האקדמית לחינוך אוהלו ואת החוג לחינוך של המכללה האקדמית תל חי, ואשר מרכזו יהיה בקמפוס קצרין.

יודגש כי מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לות"ת הוא מהלך אסטרטגי מהותי, שנועד לאפשר למדינה תכנון רוחבי ואחיד של מערכת ההשכלה הגבוהה באמצעות ות"ת, להגביר את החופש האקדמי והמנהלי ולהשוות את מעמדן למוסדות האקדמאיים האחרים.